• UABDivulga

El foc: l'origen d'espècies infèrtils

Dels efectes devastadors del foc som prou conscients, però potser alguns desconeixen el que es coneix com ‘autosuccesió’. Un procés mitjançant el qual una comunitat vegetal pot rebrotar després d’un incendi a través de les llavors...

Cistus sp.