• UABDivulga

Formigues invasores

Un dels aspectes importants en la comprensió de les invasions biològiques és l'estudi dels patrons de l'expansió d'una espècie, tant en el temps com en l'espai. En el cas de les formigues invasores, trobar dades sobre el procés d'arribada és summament difícil. En canvi, resulta...

Obreres de Lasius neglectus bevent. S'alimenta bàsicament d'excrecions de pugons.