Presentació de sol·licituds

Calendari de la convocatòria Erasmus+ Màster 2019-2020:

Presentació de sol·licituds: del 17 al 25 d’octubre de 2019
 

Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”: 15 de novembre de 2019

Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 16 al 21 de novembre