Persones amb necessitats especials

S'ha publicat al  web del SEPIE el formulari de sol·licitud d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants i personal d'Educació Superior entre països del programa (Erasmus+, KA103) amb necessitats especials per la Convocatòria 2019.

Aquest formulari, que trobareu aquí, haurà de ser emplenat tant pel sol·licitant com per la institució d’origen en tots els seus termes i  hauran de ser lliurats tant de manera electrònica a l’email erasmus@uab.cat com en paper a l’Àrea de Relacions Internacionals, a l’oficina de la Plaça Cívica (planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General). La data límit per lliurar a l’ARI tota aquesta documentació serà el dia 15 de març de 2020.

Com a novetat en aquesta convocatòria, l'ajut addicional podrà ser sol·licitat per tots els participants que tinguin un grau de discapacitat mínima reconeguda del 33%, i no només per aquells que tinguin almenys un 65%, sempre que estigui adequadament justificada. A més, s'han incrementat els imports màxims d'aquest ajut: 1.500€/mes per a estudiants i 360€/dia per a personal. La Guia de NNEE recull la informació pertinent per facilitar la gestió d'aquests ajuts.