Destinacions

Destinacions

Destinacions Erasmus Màster curs 2023-24, estades de segon semestre:

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Per les destinacions de la resta de centres mireu aquest llistat de destinacions del curs 2022/23 que us pot servir a mode orientatitu.