Destinacions

practiquesout


Podeu anar  a qualsevol empresa o institució on us acceptin (ho heu de buscar vosaltres)

A més, pels alumnes de Veterinària tenim convenis de pràctiques signats amb:

Tufts University (Boston)  

 • Zoo de Pretòria

* Facultat de Veterinària de la Universitat de Pretòria

Veterinary Faculty in Zagreb

* University of Ljubjana  (Farm Animals - Small Animals - Institute of Preclinical Sciences - Institute of Pathology, Will Animals Fish and Bees -Insitute of Microbiology and Parasitology - Insitute of Safe Food, Animal Nutrition and Environment - Institue of Poultry, birds, small mammals and reptiles)

 
 
Pels alumnes de Ciència i Tecnologia dels Aliments, tenim contactes amb moltes empreses i el vostre coordinador d’intercanvis (josep.yuste@uab.cat) us pot ajudar a trobar-ne una.  

PAÏSOS BAIXOS FrieslandCampina (lactis),  Purac Biochem ( sobretot antimicrobians carnis), Heineken Supply Chain (cerveza),   Sonneveld Group (ingredients panificació)
IFF (International Flavors & Fragrances),

IRLANDA Kerry Ingredients & Flavours, ingredients lactis, xocolata, confiteria, etc.,

ANGLATERRA Mane, aromes, a Derby

BÈLGICA The Coca-Cola Company, begudes refrescants, a Brussel·les

FRANÇA Yoplait, lactis (iogurt), a Vienne, Chr Hansen, sobretot ingredients starter lactis, a Montpellier Nestlé, a Beauvais