Hospital Clínic Veterinari

Convocatòria d'Internat al Servei de Neurologia

La Fundació Hospital Clínic Veterinari ofereix programes de formació eminentment pràctics de dotze mesos de duració en algunes especialitats que permeten que els graduats que ja compten amb una base sòlida de medicina general puguin aprofundir en un àrea clínica determinada.  

Amb tal fi, la persona seleccionada col·laborarà en les activitats diàries del Servei de Neurologia per tal d’adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris pel seu futur desenvolupament professional en aquesta especialitat. 

Requisits: 

Formació: 

 • Grau en Veterinària (si el títol no és espanyol, caldrà que estigui homologat) 
 • Internat General 

Coneixement d’idiomes: 

 • Català o Castellà: nadiu o equivalent al nivell C1 del MECR 
 • Anglès: nivell B2 del MECR 

Altres: 

 • Estar col·legiat/da 

Competències personals: 

 • Persona extravertida i cordial 
 • Disponibilitat  d’aprenentatge i polivalència 
 • Facilitat per a treballar en equip 
 • Capacitat d’organització i de planificació 
 • Empatia i vocació 

Dedicació i contraprestacions: 

 • Contracte laboral 
 • Dedicació 40 hores setmanals. Horari de matí o tarda, inclosos caps de setmana, segos els torns del Servei de Neurologia 
 • Retribució: 20.479,93 € bruts anuals 
 • Lloc de treball: Campus de la UAB, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès 
 • Data prevista d’incorporació: 1 d’octubre de 2024 

Sol·licituds: 

 • Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 16 de juny de 2024, adjuntant un Currículum Vitae i una carta de motivació en format PDF, a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat, amb la referència INTERN/A NEUROLOGIA.