Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
UAB Barcelona Summer School

Viatjar a Barcelona

 • Registre de viatgers

  Registre de viatgers

  És recomanable inscriure’s al registre consular de viatgers del consolat del vostre país un cop siguis a Barcelona. Aquest registre consolar et permet rebre protecció diplomàtica en cas d'emergència, sigui catàstrofe natural, emergència sanitària, conflicte militar, accidents o situacions personals susceptibles de rebre protecció consolar.

 • Assegurança mèdica

  Assegurança de viatge

  Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d’estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o la estada a Espanya. També s’ha de considerar que tingui cobertures en quant a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

 • Seguretat i assistència a Catalunya

  Seguretat i assistència a Catalunya

  En qualsevol situació d’emergència dins del territori espanyol heu de trucar al 112, aquest telèfon ofereix un servei gratuït les 24h del dia, els 365 dies de l’any.
  També podeu trucar des de l’aplicació “My112”, que permet fer trucades geolocalitzades.

 • Seguretat i assistència a la UAB

  Seguretat i assistència a la UAB

  Per situacions d’emergència dins del Campus de la UAB heu de trucar al telèfon del Servei de Seguretat i Vigilància de la UAB: 93 581 19 50.
  Aquest telèfon està disponible les 24 h del dia, els 365 dies de l’any, i us atendran per qualsevol tipus d’emergència.

 • Servei assistencial de salut de la UAB (SAS)

  Servei assistencial de salut de la UAB (SAS)

  Si et trobes malament o tens alguna urgència sanitària, pots acudir al Servei Assistencial de Salut de la UAB, que proporciona un servei d’atenció primària i d’urgències mèdiques, traumatològiques i de salut mental tant a la comunitat universitària com a qualsevol persona que visiti o treballi al Campus. L'atenció mèdica i psicològica es pot demanar en anglès.

 • Protocol d'actuació contra l'assetjament a la UAB

  Protocol contra l'assetjament

  La UAB disposa d’un protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista.

 • Informació meteorològica

  Informació meteorològica

  La climatologia pot ser molt variable depenent del país de destí, arribant a ser extrema en algunes zones del planeta, per aquest motiu és recomanable estar al corrent de les condicions climàtiques del lloc al que viatgeu.
  En els següents links trobareu dues pàgines amb serveis d’alarmes meteorològiques: