Vés al contingut principal

Assegurança mèdica

Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d’estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o la estada a Espanya. També s’ha de considerar que tingui cobertures en quant a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

En les presents circumstàncies, i davant l’eventualitat de que pugui haver brots de coronavirus, seran especialment indicades les assegurances que cobreixin possibles despeses per tractament de COVID-19. La corredoria d’assegurances Òmnibus ofereix una assegurança de salut per mobilitats a Espanya amb cobertures en cas de tractament per COVID-19, tot i que qualsevol altre assegurança que compleixi amb els requisits dictats per la corresponent oficina consular espanyola seria acceptable.

Els estudiants, investigadors i professors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa poden sol·licitar la Targeta Sanitària Europea.  La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resulten necessàries, des de un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en el territori de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la duració de l’estada prevista, d’acord amb la legislació del país d’estada, independentment de que l’objectiu de l’estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis. Per més informació visitar aquesta web. En qualsevol cas, es recomana la contractació d’alguna assegurança addicional per cobrir possibles co-pagaments.