Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
UAB Barcelona Summer School

Assegurances i visats

Assegurança mèdica

Tots els estudiants, investigadors o professors estrangers que vénen a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica.

Si ets d'un país de fora de l'Espai Econòmic Europeu, és convenient que t'informis sobre si hi ha un acord mèdic entre la seguretat social del teu país i l'espanyola. Si és així, has de tramitar, davant de les autoritats competents del teu país, el document corresponent que et permeti accedir gratuïtament a la xarxa d'assistència sanitària pública espanyola.

Si el teu cas no és aquest has de contractar una assegurança mèdica privada que cobreixi tota l'estada a l'Estat espanyol.

En cas de contractar una assegurança de salut privada, aquesta ha de tenir una cobertura mínima de 100.000 euros en prestacions bàsiques (hospitalització, etc), sense carència ni copagaments.

La corredoria d'assegurances ÓMNIBUS Europe ofereix una assegurança adreçada als estudiants que arriben a l'Autònoma, investigadors i professors vinculats formalment a la UAB i cobreix les despeses mèdiques per malaltia, accident, repatriació i trasllat sanitari, entre d'altres.
En l'enllaç següent trobareu tota la informació sobre les cobertures i el preu; a més, tens la possibilitat de contractar l'assegurança en línia.
Assegurança Mobilitat In
 

Important: perquè es pugui aplicar aquesta assegurança cal estart admès o matriculat a la UAB. Per tant, has d'emplenar la sol·licitud amb el teu NIU (el número d'identificació d'estudiants matriculats, investigadors o professors de la UAB), NIA (el número d'identificació d'estudiants, investigadors o professors admesos a la UAB) o NIP (el número d'identificació d'estudiants internacionals d'intercanvi).

 

Tipus de visats

Els estudiants que realitzin cursos de menys de 90 dies, si per nacionalitat no necessitaran visat, viatjant sense visat i amb la documentació que acrediti la matrícula en el seu curs. Si per nacionalitat necessiten visat, sol·licitaran un visat tipus C (Schengen) per poder entrar a Espanya i igualment hauran de portar la documentació que acrediti la matricula en el seu curs.  

Estudiants que realitzin els seus estudis en els Estats membres o Estats associats Schengen i que disposin del corresponent permís o visat i assegurança mèdica, sempre que es dirigeixin al país on cursin els seus estudis, i que la entrada es produeixi durant el curs acadèmic o els 15 dies previs.  

Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a l'Estat espanyol han de regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de l'estada.

Mobilitat UE: Tots aquells ciutadans extracomunitaris que tinguin un permís de residencia d’algun altre país de la Unió Europea poden entrar a Espanya sense haver de sol·licitar un visat sempre i quan el seu permís de residencia de la UE sigui vàlid durant tota l’estada. Consulta el tràmit necessari per aquesta situació aquí.

Estada de fins a tres mesos

1) La directiva europea CE núm. 2018/1806 de 28 de novembre de 2018 inclou en l'annex II els països els ciutadans dels quals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos en l'article 5 del Codi Schengen i, en cas que necessitin allargar l'estada, es pot sol·licitar per a un màxim de tres mesos més (per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 02).

2) La directiva europea CE núm. 2018/1806 de 28 de novembre de 2018 inclou en l'annex I els països els ciutadans dels quals han de tenir un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen. Per a més informació, consulteu el portal d'informació del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

Estades de fins a sis mesos

Hi ha visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a l'Estat espanyol per a períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE), però sí que permet sol·licitar el número d'identitat per a estrangers (NIE), si s'acredita l'existència d'interessos econòmics, professionals o socials a l'Estat espanyol. Per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 35.

Estades superiors a sis mesos

Els ciutadans que vulguin fer estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis de tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per a tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per a més informació, consulteu l'apartat d'autorització d'estada.

La TIE és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a l'Estat espanyol. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de l'autorització d'estada per estudis. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport en el moment de travessar les duanes.

El visat es pot sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la localitat de la persona interessada.

Important: una vegada a Espanya, no és possible canviar un visat. L'únic visat vàlid és el que l'internacional no europeu obté a l'ambaixada espanyola o consolat abans de venir.

Nota important: tot document públic estranger s'ha de legalitzar prèviament i, en cas contrari, ha d'estar traduït al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.

Per obtenir més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 9.

Pèrdua o robatori del visat: Si has perdut el visat has d'enviar una còpia de la denúncia del robatori o pèrdua (preferentment en espanyol o anglès) per fax a:

MINISTERIO DE ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Sección Visados
C. Ruiz de Alcorcón, 5
28071 Madrid
Fax:  91 394 86 67/69

Hi has d'incloure les teves dades personals, un domicili on vulguis que t'enviïn la confirmació del visat i una adreça de correu electrònic si vols que t'avancin una còpia d'aquesta confirmació.