Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
UAB Barcelona Summer School

Admissions i requisits

Estructura

La UAB Barcelona Summer School comprèn una oferta formativa de cursos d’un gran ventall d’àmbits acadèmics, que s'impartiran presencialment la gran majoria d'ells des de finals de juny a principis d'agost, un cop finalitzat l’any acadèmic ordinari. El cursos s’imparteixen majoritàriament en anglès en programes intensius compresos en un cicle de tres setmanes.

Les classes es duran a terme presencialment als matins de 9:00-12:30h. S'oferirà una assignatura online al primer període. Hi haurà dos períodes diferents perquè els estudiants que vulguin puguin fer un màxim de dues assignatures, una per a cada període. Es recomana que els estudiants dediquin entre dues i tres hores d’estudi al dia per compte propi.

  • Primer període: del 25 de juny fins al 12 de juliol de 2024. De dilluns a divendres, de 9h a 12:30h.

  • Segon període: del 15 de juliol fins al 2 d'agost de 2024. De dilluns a divendres, de 9h a 12:30h.

Preu: 910€ per assignatura (6 ECTS) per a alumnes no UAB / 214€ per a estudiants de la UAB.

Requeriments

La UAB Summer School està oberta a estudiants de grau i de postgrau, tant locals com internacionals. Els estudiants de grau, internacionals i locals, han d’haver cursat el primer any del grau o almenys el 50% de les assignatures del primer any. Així mateix, és molt recomanable disposar d'un bon coneixement de la llengua vehicular.

La major part dels cursos no requereixen coneixements previs d’un determinat tema; no obstant això, recomanem als estudiants contactar amb el professor o la professora del curs, si tenen dubtes.

La fase d' inscripció del primer i segon període s'inicia el 29 de gener de 2024 per estudiants NO UAB. Els estudiants UAB s'hi podran registrar a partir del mes d'abril. Les dates límits per inscriure's seran el 2 de juny pel primer període i el 25 de juny pel segon. 

Per matricular-se d'un curs, l'estudiant ha de presentar tres documents:

  • La còpia del passaport o Document Nacional d'identitat (DNI)
  • Una fotografia de carnet
  • El certificat acadèmic del curs actual.

Els estudiants de grau de la UAB poden matricular-se d'un màxim de 12 ECTS, que equivalen a dues assignatures, una per a cada període del programa, que podran ser reconegudes a l’expedient de l’estudiant com a crèdits optatius de la titulació. No obstant això, els estudiants de la UAB no poden cursar cap assignatura que formi part del pla d'estudis del seu grau encara que no vulguin el reconeixement. Consulta la taula d'incompatibiltats. Els estudiants de postgrau poden cursar qualsevol assignatura però no la poden incorporar al seu expedient. Per a qualsevol dubte o consulta sobre la inscripció cal dirigir-se a summer@uab.cat.Els estudiants de les universitats que formen part de les xarxes ECIU Consortium i CASA (Consortium for Advanced Studies Abroad) tenen un 20% de descompte sobre el preu d’inscripció. 

Els estudiants no UAB que s'inscriguin abans del 15 de maig obtindran un 20% de descompte del preu oficial.

Els estudiants del programa estan obligats a assistir almenys al 80% de les classes per obtenir el certificat de notes per part de la UAB. En cas de no complir aquest requeriment, la UAB no emetrà cap certificat.

Obtenció de crèdits

Les assignatures permeten obtenir 6 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).En el cas dels estudiants internacionals, la universitat d'origen pot transferir els crèdits a l'expedient acadèmic de l'estudiant (depenent de les regulacions d'aquesta universitat), especialment si té un programa de mobilitat en actiu amb la UAB. Els estudiants del programa estan obligats a assistir almenys al 80% de les classes per obtenir el certificat de notes per part de la UAB. En cas de no complir aquest requeriment, la UAB no emetrà cap certificat.Pel que fa als estudiants de grau de la UAB, l’estudiant ha de presentar el certificat de les assignatures superades a la Gestió Acadèmica de la seva facultat perquè les incorpori al seu expedient acadèmic com a assignatures optatives. Les assignatures que cursin no poden formar part del seu pla d’estudis i s’incorporen a l’expedient acadèmic una vegada superades amb la qualificació APTE, és a dir, sense qualificació numèrica. A la UAB aquesta qualificació no modifica la nota mitjana de l’expedient acadèmic. Així mateix, l'estudiant ha d'abonar el percentatge del preu del crèdit oficial que s’estableixi en el Decret de preus dels serveis acadèmics. L’estudiant de grau de la UAB té la possibilitat de fer fins a 36 crèdits ECTS de la seva titulació, si aquesta té un total de 240 crèdits, i 27 crèdits ECTS, si té un total de 180 crèdits, a la UAB Barcelona Summer School.

Els estudiants de la UAB Barcelona Summer School rebran el seu certificat a l'adreça del correu electrònic facilitada entre el 1 i el 20 de setembre. Si posteriorment necessiten una còpia, només podrà ser expedida previ pagament de la taxa corresponent.