Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Admissió Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Calendari d'admissió del centre docent

CALENDARI ADMISSIÓ 2024/2025
Presentació de sol·licituds d'admissió Data límit de les sol·licituds Data límit per reservar plaça / matrícula
Del 12/01/24 al  30/04/24 15/05/2024 Fins un mes després de la notificació d’admissió. Matrícula al Juliol (en el calendari establert) En cas que no es faci aquest pagament en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
De l’1/05/24 al 24/06/24

8/07/2024

Sense Reserva plaça: Matrícula al Juliol . En cas que no es faci aquest pagament o la matrícula en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
Del 25/06/24 al 31/08/24 9/09/2024 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert 
De l’1/09/24 al 2/10/24 4/10/2024 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert