Màster oficial en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Admissió Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

La data de resolució d’admissió estarà en funció de la data de la sol·licitud, segons el següent calendari: 

Dates de resolució de l'admissió
 Presentació de sol·licituds d’admissió Data límit de resolució Data límit per a reservar plaça
(pagament prematrícula)
De l’11/01/2021 fins el 30/04/2021 12/05/2021 Fins un mes després de la notificació d’admissió (data límit reserva plaça: 13/06/2021).
En cas que no es faci aquest pagament en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant
De l’1/05/2021 fins el 25/06/2021 30/06/2021 

 Reserva plaça: sempre abans de la matrícula o directament Matrícula del 13 al 16 de Juliol. En cas que no es faci aquest pagament o la matrícula en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.

Del 26/06/2021 fins el 31/08/2021 10/09/2021 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça
De l’1/09/2021 fins el 4/10/2021
 
11/10/2021 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça