Programa d'inserció laboral

 

La Facultat de Traducció i d'Interpretació, mitjançant el Vicedeganat de Professionalització, té implantat un programa d'Inserció Laboral per als seus estudiants.

L'objectiu d'aquest programa és millorar l'ocupabilitat de l'estudiant, entesa com la probabilitat d'inserció en el mercat de treball que depèn de l'individu.

Paral·lelament a la implantació d'aquest programa estem realitzant: 1) un estudi entre antics llicenciats per identificar quines són les feines que estan realitzant i, 2) un estudi entre empreses per detectar quines són les tasques que sol·liciten majoritàriament als seus empleats i quines mancances detecten les empreses entre els nostres antics estudiants.

Aquests estudis ens permetran millorar la col·locabilitat de l'estudiant, entesa com a la capacitat d'inserció que depèn del mercat de treball.

Podeu consultar les activitats programades a l'agenda de la Facultat.

Agenda de la Facultat

Els continguts del programa d'Inserció Laboral són generals per als estudiants de Traducció i Interpretació i d'Estudis d'Àsia Oriental.

 • Cerca activa de feina: autoavaluació de competències, disseny del CV, entrevista...etc.
 • Creació d'un projecte professional/empresarial
 • Visibilitat en la xarxa
 • Iniciació de serveis
 • Competències transversals...
 • Pressupost
 • Facturació

A més, hi ha uns continguts específics adreçats als estudiants de Traducció i d'Interpretació

 

 • Àmbits d'empleabilitat
 • Codis deontològics
 • Associacions i portals de traducció
 • Prova de traducció/interpretació
 • Tarifes
 • Aspectes fiscals de la traducció

 

Laboral


Per treballar els continguts del programa s'utilitzen les estratègies següents:

Avaluació de competències transversals

El mercat de treball requereix moltes competències transversals, en funció de la tasca que la persona hagi de desenvolupar. Durant la carrera es treballen algunes de les competències transversals, però la llista és tan llarga que són inabastables. És per això que a la FTI fem un test de competències transversals entre els estudiants per detectar possibles carències generalitzades i oferir formació específica en una o diverses competències transversals.

 

 

 • Orientació al client
 • Planificació i organització
 • Lideratge
 • Gestió de recursos
 • Compromís amb l'organització
 • Negociació
 • Presa de decisions
 • Autocontrol
 • Confiança en un mateix
 • Flexibilitat i capacitat d'adaptació
 • Innovació i creativitat
 • Iniciativa i optimisme
 • Resolució de conflictes
 • Resistència a l'estrès
 • Responsabilitat
 • Capacitat d'aprenentatge
 • Motivació per a la millora
 • Persistència
 • Cerca de l'excel·lència
 • Habilitats de comunicació
 • Treball en equip i cooperació


Visites a les entitats:

 

 

 • Agències de traducció
 • Estudis de doblatge
 • Empreses de localització

Conferències i taules rodones

Les conferències i les taules rodones serveixen per portar professionals sobre els temes següents:

 • Els inicis a la professió
 • Associacions de professionals
 • L'agència de traducció
 • La professió de l'intèrpret
 • La traducció jurada
 • La professió del lingüista forense
 • Treballar per a clients a l'estranger

Tallers

Els tallers relacionats amb la inserció laboral són impartits a la mateixa facultat per experts de diferents àrees, i tenen una durada d'entre dues i quatre hores:

 • Àmbits d'ocupabilitat
 • La cerca activa de feina
 • La visibilitat a la xarxa
 • La creació d'un projecte professional/empresarial
 • La iniciació de serveis
 • Les tarifes
 • El pressupost
 • La factura
 • La carpeta professional

Pràctiques externes

L'objectiu de les pràctiques és proporcionar als estudiants de la titulació la possibilitat de conèixer el mercat laboral a través de pràctiques i estades en institucions i empreses de diferents tipus (empreses, entitats sense ànim de lucre, institucions...etc.)

Aquestes pràctiques constitueixen una presa de contacte de l'estudiant amb el món laboral proporcionada per l'àmbit acadèmic

 • Pràctiques curriculars

Practicas

L'assignatura de pràctiques és optativa. En el grau de Traducció i Interpretació els estudiants han de fer 75 hores en l'entitat que se'ls assigna, i en el grau d'Estudis d'Àsia Oriental han de fer 150 hores.

Els estudiants que es matriculen a les pràctiques han d'executar unes tasques  relacionades amb les competències específiques dels seus estudis i després han d'elaborar un informe sobre les tasques realitzades. En el cas de les pràctiques del grau de Traducció i Interpretació els estudiants han d'elaborar, a més, la seva carpeta professional.

La feina realitzada durant el període de pràctiques és avaluada per un tutor extern (de l'empresa col·laboradora) i un d'intern (FTI-UAB).

 • Relació de convenis de pràctiques

Actualment per a aquest programa, la facultat compta amb prop de 300 entitats col·laboradores

 • Pràctiques extracurriculars

http://www.uab.es/treball-campus/

A més de les pràctiques curriculars, l'estudiant té la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars.

 

Jornades de professionalització

Les Jornades de professionalització s'organitzen cada any conjuntament amb Treball Campus i se celebren el mes de maig abans d'acabar el curs. Les Jornades, amb una durada de dos o tres dies, consisteixen en tallers i xerrades impartits per professionals d'àrees diferents: experts en xarxes socials, en fiscalitat, en la creació de projectes professionals/empresarials, etc.

Nazir Ahmed Can
Vicedegà de Professionalització i Internacionalització

Facultat de Traducció i d'Interpretació
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici K, Despatx 0028
08193 Bellaterra
Barcelona - Espanya
Correu-e: professionalitzacio.fti@uab.cat