Estudiar

Preguntes freqüents sobre la matrícula dels màsters oficials

A continuació tens un llistat de les preguntes més freqüents sobre la matrícula
de màsters oficials:

El període general de matrícula dels màsters oficials és durant el mes de setembre i octubre.

La Gestió Acadèmica informarà als admesos de les dates exactes uns mesos abans de la matrícula. També podràs trobar aquesta informació al calendari administratiu.

La sol·licitud de la matrícula es fa en línia.

Recorda revisar quina documentació caldrà aportar.

Pots consultar els passos a seguir per fer la matrícula. Si tens cap dubte, pots contactar amb la Gestió Acadèmica.

Més informació sobre la matricula de nou accés
Més informació sobre la matricula de segon curs o crèdits pendents

Els documents que vas enviar en línia en el moment de la preinscripció no substitueixen els que has de presentar en paper en el moment de la matrícula.

Si ets estudiant internacional, recorda que els títols i certificats acadèmics no europeus han de ser oficials, expedits per les autoritats competents i legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia o del Conveni Andrés Bello.

Tota la documentació ha d’estar expedida en català, castellà o anglès. En tots els altres casos, s'ha d'adjuntar la corresponent traducció, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és nacional la persona sol·licitant.

Totes les còpies han d’estar compulsades. Si la documentació es pot verificar mitjançant codi QR o Codi de Verificació Segur no és necessari presentar-la en paper ni fer còpies compulsades.

Més informació sobre matricula de nou accés

Per norma general al primer curs és obligatori matricular com a mínim els 60 crèdits del màster.

Els estudiants de màster disposen de tres anys per completar els estudis de màster de 60 crèdits i de quatre anys si es matriculen de complements de formació. En el cas de màsters d'entre 90 i 120 crèdits, els estudiants amb dedicació a temps complet disposen de quatre anys per completar els estudis, i els de dedicació a temps parcial, d'un any addicional.

Si no et pots dedicar a temps complet al màster, pots parlar amb la coordinació del programa per valorar la possibilitat de fer-ho a temps parcial, matriculant un mínim de 30 crèdits al primer curs.

Més informació sobre el règim de permanència

Pots consultar el preu del màster a la seva fitxa de la web de la UAB, o bé, consultant el simulador de preus.

Simulador de preus de matrícula de màster oficial

El pagament es fa dins dels 7 dies següents a la formalització de la matrícula.

Pots triar diferents opcions de pagament.

Pagament, preus i finançament

Pots demanar que el cobrament es faci en un o en dos terminis.

Recorda que si has fet el pagament de la prematrícula, aquest import es descomptarà del preu final.

També tens la possibilitat de demanar el nostre finançament bancari.

Pagament, preus i finançament

Per a informació sobre beques, ajuts i finançament de màsters oficials, tens el portal:

http://www.uab.es/beques-ajuts/

La Gestió Acadèmica et facilitarà la carta d’admissió per tramitar, si s’escau, el visat o el NIE d’estudiant. Per informació addicional, pots consultar la ambaixada o consolat espanyol més proper a tu, o també l’International

Support Service de la UAB, que t'ajudarà en tots els tràmits legals relacionats amb la teva estada previs a la sortida del teu país i els tràmits un cop arribis a Barcelona.

International Support Service (ISS)

Tots els admesos a un màster reben una notificació d’admissió amb tota la informació necessària per a diferents tràmits, com ara fer-te el visat, demanar beques i altres. Si no l’has rebut o necessites més informació, contacta amb la Gestió Acadèmica:

fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat