Coordinadors de màster

Coordinadors de màster

Els coordinadors de titulació vetllen per la qualitat de la docència que s'imparteix, tenen cura de l'aplicació del Pla d'Estudis, supervisen la programació dels cursos i les assignatures, i atenen qualsevol qüestió relacionada amb el desenvolupament i funcionament de la docència.

Per a qualsevol problema relacionat amb la docència adreceu-vos al coordinador de la titulació respectiva.

Coordinador d'estudis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Dra. María Álvarez Moreno

Coordinador d'estudis del Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
Dra. Lourdes Ezpeleta Ascaso

Coordinador d'estudis del Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Dr. Lluís Capdevila Ortís

Coordinador d'estudis del Màster Universitari en Gestió del Recursos Humans en les Organitzacions
Dra. Susana Pallarés Parejo

Coordinador d'estudis del Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial
Dr. Joan Pujol Tarres

Coordinador d'estudis del Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Dra. Carrasumada Serrano Pau