Coordinació de màster

Màsters

Màster en Estudis Globals de l'Àsia Oriental Coordinació: Blai Guarné
coordinacio.master.asia.global@uab.cat
Màster en Interpretació de Conferències Coordinació: Marta Arumí
coordinacio.interpretacio.conferencies@uab.cat
Màster en Traducció Audiovisual Coordinació: Carme Mangiron
coordinacio.master.traduccio.audiovisual@uab.cat
Màster en Traducció i Estudis Interculturals Coordinació: Patricia Rodríguez
coordinacio.master.traduccio@uab.cat
Màster en Tecnologies de la Traducció: Tradumàtica Coordinació: Pilar Cid
coordinacio.master.tradumatica@uab.cat