Pla d'estudis Grau en Comunicació Interactiva

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Comunicació Interactiva

Horaris

Primer Comunicació Interactiva 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Segon Comunicació Interactiva 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Tercer Comunicació Interactiva 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Quart Comunicació Interactiva 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

A partir del dia 6 de setembre de 2024, heu de consultar els horaris i l'aulari actualitzats a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   6 42 12
Totals 60 126 42 12

Període lectiu

Anual amb assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de via lenta amb la meitat de crèdits per curs (30).

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Sistemes d'Informació
1r semestre
- Teoria i Història de la Comunicació
- Expressió i Argumentació en Català
- Dret Digital i de les TIC
- Teoria i Tècnica de la Fotografia
2n semestre
- Llenguatges Audiovisual i Multimèdia
- Teoria i Tècnica del Disseny
- Expressió i Argumentació en Espanyol
- Introducció a la Tecnologia Web
 
1r semestre
- Societat Xarxa
- Gèneres en Videojocs
- Serveis Web Avançats
- Disseny d'Interacció
- Teories Narratives i Gèneres del Discurs
2n semestre
 - Estructura del Sistema de Comunicació
- Emmagatzemament i Recuperació d'Informació
- Teoria i Tècnica de la Creativitat
- Matemàtiques i Física per a Objectes Digitals Animats
- Fonaments de l'Animació
3r curs 4t curs
1r semestre
- Disseny Centrat en l'Usuari
- Progamació d'Aplicacions en Tecnologia Web
- Estructura i Transmissió d'Informació
- Infografia i Visualització de Dades
- Teoria i Tècnica del Guió
2n semestre
- Animació Avançada
- Gestió i Presentació de Projectes
- Emprenedoria i Creació d'Empreses
- Màrqueting Digital
- Introducció al Big Data
  
- Treball de Final de Grau
- Escenaris i Usos de Big Data

Assignatures optatives

4t curs

- Pràctiques Externes / 12 cr.
- Art i Arquitectura de Mapes i Entorns Virtuals / 6 cr.
- Integració d'Objectes Digitals / 6 cr.
- Fonaments del Modelatge de Personatges / 6 cr.
- Modelatge Avançat / 6 cr.
- Creació d'Objectes Digitals / 6 cr.
- Realitat Augmentada i Virtual / 6 cr.
- Analítica Digital / 6 cr.
- Anàlisi i Visualització de Big Data / 6 cr.
- Gestió de Continguts Digitals / 6 cr.
- Automatització del Màrqueting / 6 cr.
- Sonorització / 6 cr.
- Intel·ligència Artificial en la Comunicació / 6 cr.