Pla d'estudis Grau en Comunicació Interactiva

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104727 - Dret Digital i de les TIC

 104726 - Expressió i Argumentació en Català (2022-23)

 104725 - Expressió i Argumentació en Espanyol

 104724 - Llenguatges Audiovisual i Multimèdia

 104728 - Sistemes d'Informació

 104720 - Teoria i Història de la Comunicació

 104722 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

 104738 - Introducció a la Tecnologia Web

 104732 - Teoria i Tècnica del Disseny

2n curs

 104721 - Estructura del Sistema de Comunicació

 104723 - Societat Xarxa

 104730 - Disseny d'Interacció

 104746 - Emmagatzematge i Recuperació d'Informació

 104743 - Fonaments de l'Animació

 104737 - Gèneres en Videojocs

 104729 - Matemàtiques i Física per a Objectes Digitals Animats

 104739 - Serveis Web Avançats

 104734 - Teoria i Tècnica de la Creativitat

 104735 - Teories Narratives i Gèneres del Discurs

3r curs

 104744 - Animació Avançada

 104731 - Disseny Centrat en l'Usuari

 104747 - Emprenedoria i Creació d'Empreses

 104751 - Estructura i Transmissió d'Informació

 104752 - Gestió i Presentació de Projectes

 104733 - Infografia i Visualització de Dades

 104748 - Introducció Al Big Data

 104741 - Màrqueting Digital

 104740 - Programació d'Aplicacions en Tecnologia Web

 104736 - Teoria i Tècnica del Guió

4t curs

 104749 - Escenaris i Usos de Big Data

 104762 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104750 - Anàlisi i Visualització de Big Data

 104753 - Analítica Digital

 104755 - Art i Arquitectura de Mapes i Entorns Virtuals

 104742 - Automatització del Màrqueting

 104756 - Creació d'Objectes Digitals

 104758 - Fonaments del Modelatge de Personatges

 104754 - Gestió de Continguts Digitals

 104757 - Integració d'Objectes Digitals

 106672 - Intel·ligència Artificial en la Comunicació

 104761 - Pràctiques Externes

 104760 - Realitat Augmentada i Virtual

 104745 - Sonorització