Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104233 - Economia, Territori i Sostenibilitat  CAT ESP ENG

104234 - Fonaments d'Ordenació del Territori  CAT ESP ENG

104236 - Fonaments de Geografia Física  CAT ESP ENG

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100010 - Introducció a l'antropologia social i cultural  CAT ESP ENG

104235 - Introducció a la Cartografia  CAT ESP ENG

104238 - Mètodes i Tècniques per a l'Anàlisi Espacial  CAT ESP ENG

104237 - Urbanització i Transformació del Territori  CAT ESP ENG

100333 - Visions geogràfiques del món  CAT ESP ENG

104239 - Sistemes d'Informació Geogràfica  CAT ESP ENG

2n curs

104242 - Lloc, Societat i Cultura  CAT ESP ENG

104246 - Canvi Climàtic i Riscos Ambientals  CAT ESP ENG

104240 - Demografia i Societats Contemporànies  CAT ESP ENG

104241 - Geomorfologia  CAT ESP ENG

104247 - Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria  CAT ESP ENG

104248 - Mètodes Qualitatius i Treball de Camp  CAT ESP ENG

104244 - Mètodes Quantitatius i Estadístics  CAT ESP ENG

104249 - Règim Jurídic de la Planificació  CAT ESP ENG

104245 - Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya  CAT ESP ENG

104243 - Teories de la Planificació Territorial  CAT ESP ENG

Optatives

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT ESP ENG

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ESP ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT ESP ENG

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT ESP ENG

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT ESP ENG

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT ESP ENG

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT ESP ENG

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT ESP ENG

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT ESP ENG

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG