Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100991 - Biologia animal  CAT ESP ENG

100990 - Biologia cel·lular i histologia animal  CAT ESP ENG

100989 - Biologia vegetal  CAT ESP ENG

100999 - Bioquímica  CAT ESP ENG

101001 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

101023 - Química  CAT ESP ENG

100984 - Genètica  CAT ESP ENG

100980 - Laboratori integrat I  CAT ESP ENG

100979 - Laboratori integrat II  CAT ESP ENG

101025 - Microbiologia  CAT ESP ENG

2n curs

101000 - Bioinformàtica  CAT ESP ENG

100988 - Ecologia  CAT ESP ENG

100998 - Tècniques instrumentals  CAT ESP ENG

100986 - Biologia molecular d'eucariotes  CAT ESP ENG

101027 - Diversitat de procariotes  CAT ESP ENG

101020 - Ecologia microbiana  CAT ESP ENG

101019 - Fisiologia i metabolisme microbià  CAT ESP ENG

101008 - Immunologia  CAT ESP ENG

100978 - Laboratori integrat III  CAT ESP ENG

100977 - Laboratori integrat IV  CAT ESP ENG

101024 - Protistologia  CAT ESP ENG

101002 - Virologia  CAT ESP ENG

3r curs

100985 - Biologia molecular de procariotes  CAT ESP ENG

101022 - Bioreactors  CAT ESP ENG

101021 - Bioseguretat i normatives  CAT ESP ENG

100981 - Enginyeria genètica de microorganismes  CAT ESP ENG

101011 - Epidemiologia de les malalties infeccioses  CAT ESP ENG

100976 - Laboratori integrat V  CAT ESP ENG

100975 - Laboratori integrat VI  CAT ESP ENG

101026 - Micologia  CAT ESP ENG

101015 - Microbiologia ambiental  CAT ESP ENG

101006 - Microbiologia clínica  CAT ESP ENG

101005 - Microbiologia dels aliments  CAT ESP ENG

101014 - Microbiologia industrial  CAT ESP ENG

4t curs

100987 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

100997 - Biocatàlisi  CAT ESP ENG

100996 - Biofísica  CAT ESP ENG

100995 - Bioquímica clínica  CAT ESP ENG

100994 - Edafologia  CAT ESP ENG

101010 - Farmacologia  CAT ESP ENG

100993 - Fisiologia animal: sistemes  CAT ESP ENG

100992 - Fisiologia vegetal aplicada  CAT ESP ENG

100983 - Genòmica microbiana  CAT ESP ENG

100982 - Genòmica, proteòmica i interactòmica  CAT ESP ENG

101009 - Higiene alimentària  CAT ESP ENG

101007 - Immunologia de les malalties infeccioses  CAT ESP ENG

101017 - Introducció a la tecnologia dels aliments  CAT ESP ENG

101016 - Micologia aplicada  CAT ESP ENG

101004 - Parasitologia  CAT ESP ENG

101012 - Perspectives professionals de la microbiologia  CAT ESP ENG

100974 - Pràcticum  CAT ESP ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG

101003 - Vacunes i fàrmacs  CAT ESP ENG