Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs. La matrícula de primer curs es fa de manera presencial a les aules informàtiques amb el suport del personal de la gestió acadèmica.

Sessió informativa de matrícula

12 de juliol de 2019, a les 10:00h a les aules 12 i 13 del Campus de Sabadell

A la sessió informativa de matrícula s'informarà sobre la documentació necessària, de la matrícula i pagaments, i d'altra informació específica de la titulació o facultat. Si no podeu assistir podreu consultar la sessió des d'aquest enllaç.

Haureu de passar pel Suport Logístic i Punt d'Informació (SLIPI) del Campus de Sabadell, per recollir la carpeta i la resta de material.

Informació sobre el ACCIONS PROPEDÈUTIQUES DE MATEMÀTIQUES 2019/2020
L’objectiu és situar als futurs estudiants en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures de Matemàtiques que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs a la nostra Facultat.

 

Dates de matrícula

Aquí podràs consultar dia i hora de la matrícula. A la 1a hora es farà una prova de nivell d'anglès i una enquesta de motivació, i a la 2a hora es farà la matrícula. Els llistats es publicaran el dia abans de la matrícula corresponent:
Convocatòria Juny 2019

  • Matrícula assignats en 1a preferència: 16 de juliol de 2019, per ordre de nota d'accés, enllaç amb el llistat de dia i hora.
  • Matrícula reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d' "Assignació definitiva": 18 de juliol de 2019, per ordre de nota d'accés, enllaç amb el llistat de dia i hora.
  • Matrícula 2a assignació: 25 de juliol de 2019, per ordre de nota d'accés, enllaç amb el llistat de dia i hora.
  • Matrícula 1a reassignació: 5 de setembre de 2019, per ordre de nota d'accés, enllaç amb el llistat de dia i hora.
  • Matrícula 2a reassignació: 16 de setembre de 2019, per ordre de nota d'accés, enllaç amb el llistat de dia i hora.
  • Matrícula 3a reassignació: 20 de setembre de 2019, per ordre de nota d'accés, enllaç amb el llistat de dia i hora.

Convocatòria Setembre 2019

  • Matrícula assignats: 27 de setembre de 2019, per ordre de nota d'accés, enllaç amb el llistat de dia i hora.

Lloc

Lliurament per part de l'alumne de tota la documentació: Aula d'informàtica F
Formalització de la matrícula: Aula d'informàtica F.

Atès que no disposem d'un servei de copisteria al centre, porteu original i fotocòpia de la documentació demanada.

Acollida d'estudiants i inici de curs

Les classes de primer s'inicien dimarts, 16 de setembre de 2019.

Sessions d'acollida dels alumnes de primer curs: 12 de setembre de 2019
Aula 13 de 9:00 a 10:30h: Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, el vicedegà d'Estudiants i Comunicació, Oriol Roca, i la vicedegana del Campus de Sabadell, Consol Torreguitart.
Aula 10 de 10:30 a 12:00h: Presentació del grau d'Empresa i Tecnologia (grup 20) per part de la coordinadora de la titulació, Glòria Estapé.

Més informació


Autoritzacions per a la matrícula
En el cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del DNI de la persona autoritzada; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.


Si opteu per la via lenta
Podeu consultar les recomanacions de la coordinadora, per al primer curs. També podeu consultar el mapa de prelacions global de la titulació.

Credencial becari
Si vols matricular-te com a becari condicional, pagant només preus administratius (i aturar el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics -crèdits matriculats 1a vegada- fins a saber el resultat de la beca general) cal que demanis i et concedeixin l’acreditació econòmica. Clica aquí per accedir a la pàgina AGAUR


Carnet d'estudiant
Per sol·licitar el carnet d'estudiant, heu de clicar aquest enllaç. Recordeu que no el podeu sol·licitar fins que no tingueu la matrícula feta.

Enquesta de motivació i expectatives professionals
Si no podeu fer l'enquesta a les aules habilitades, la podeu fer des de casa clicant aquest enllaç

Prova de nivell d'anglès
La prova d'anglès dura 30 minuts aproximadament i consta de dues parts.
Consulteu les instruccions de la prova aquí  

Redirecció del correu institucional al correu personal
Si vols redirigir el teu correu institucional al correu personal, segueix aquestes instruccions 

Informació relacionada

Sol·licitud de reconeixement de crèdits
Els alumnes que tinguin estudis universitaris iniciats haurien de sol·licitar el reconeixement  de crèdits abans del 13 de setembre de 2019. Per al reconeixement caldrà omplir la sol·licitud, abonar a la gestió acadèmica la taxa de 54,54 euros amb targeta, i aportar la documentació (certificat acadèmic, programes i pla d'estudis segellat), consulteu l’enllaç.

Modificació de matrícula
Podeu consultar informació sobre la modificació de matrícula aquí

Informació important sobre la beca General.

Premis Olga Torres al rediment acadèmic

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

Préstec AGAUR i modalitats de pagament

Inici de les classes

L'inici de les classes per als alumnes de primer de Grau és el dia 16 de setembre de 2019.

Horari de la Gestió Acadèmica:

Demaneu cita prèvia a la web http://cita.uab.cat, a campus de Sabadell
Horaris d'atenció i contacte

Horaris i exàmens de les assignatures: