Pla d'estudis Grau en Comptabilitat i Finances

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102122 - Economia de l'Empresa

 102115 - Estadística I

 105784 - Història Econòmica

 102120 - Introducció a l'Economia

 102121 - Introducció a la Comptabilitat

 102125 - Introducció al Dret

 102097 - Matemàtiques I

 102096 - Matemàtiques II

 102128 - Comptabilitat Financera I

 102143 - Economia Internacional

2n curs

 102114 - Estadística II

 102119 - Microeconomia

 102127 - Comptabilitat Financera II

 102129 - Direcció de Recursos Humans

 102140 - Dret Mercantil

 105783 - Economia Espanyola

 102112 - Finances I

 102118 - Macroeconomia

 102138 - Màrqueting

 102124 - Mètodes de Valoració Financera I

3r curs

 102126 - Anàlisi d'Estats Financers

 105767 - Comptabilitat de Costos

 105769 - Control de Gestió

 102094 - Direcció d'Operacions

 102136 - Direcció Estratègica

 102105 - Econometria

 105768 - Finances Corporatives

 102111 - Finances II

 102131 - Tributació I

4t curs

 102139 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102095 - Història de l'Empresa

 102099 - Sistema Financer

 102113 - Sistemes d'Informació

 102117 - Actualització Comptable i Financera

 102134 - Assessoria i Planificació Financera

 102103 - Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables

 102102 - Comptabilitat i Fiscalitat

 102101 - Comptabilitat Pública

 102100 - Consolidació d'Estats Financers

 102107 - Dret Bancari i Assegurador

 102116 - Dret Laboral

 105772 - Fonaments d'Auditoria

 102092 - Gestió Asseguradora

 102091 - Gestió Bancària

 102137 - Màrqueting de Serveis i Intangibles

 102123 - Mètodes de Valoració Financera II

 102132 - Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació

 102098 - Pràctiques Externes

 102130 - Tributació II