Presentació

Vídeo promocional del Grau de Comptabilitat i Finances de la UAB

El grau en Comptabilitat i Finances proporciona formació en l’àrea comptable i financera de les organitzacions, així com en altres àrees funcionals de l'empresa, i permet conèixer les eines bàsiques per entendre les magnituds econòmiques generals. 

Els graduats poden desenvolupar funcions directives de gestió, planificació i control en els departaments comptables i financers, i abordar la temàtica fiscal, en especial els impostos i els aspectes de caràcter organitzatiu que permeten implantar i millorar els sistemes i els processos administratius. La formació en comptabilitat que ofereix el grau permet desenvolupar els aspectes bàsics de la comptabilitat d’una empresa així com abordar tasques bàsiques d’auditoria de comptes (a través del treball en equip en una firma d’auditoria). La formació en finances que ofereix el grau permet avaluar quins actius i inversions necessiten les organitzacions i seleccionar els recursos financers més adients (accions, préstecs bancaris, bons, etc.). També permet entendre el funcionament de les operacions en borsa i d'altres mercats financers, així com analitzar els riscos i avaluar diferents situacions empresarials (projectes d'inversió, instruments financers, etc.).

Els alumnes que cursin aquesta titulació podran incorporar al seu grau una menció en Comptabilitat i Fiscalitat o en Assessoria Financera, i desenvolupar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la banca, les assegurances, l’assessoria financera, l’auditoria o la consultoria.

Els canvis que l’economia mundial està patint implicarà segurament una refundació del sistema financer i de les seves normes de control que requeriran d’uns professionals especialitzats en la gestió financera i l’anàlisi de la informació a tots els nivells. La UAB, sensible a aquest repte ha implementat un títol de grau dirigit a uns alumnes que estiguin encuriosits en comprendre el món actual, especialment pel que fa a la seva vessant financera i empresarial, a l’anàlisi i generació d’informes comptables, als instruments de control pressupostari i d’auditoria interna i externa.

El grau en Comptabilitat i Finances de la UAB només té un precedent a Espanya tot i que a Europa té una forta tradició a les universitats anglosaxones. És un referent, per exemple, l’Accounting and Finance de la London School of Economics and Political Siciene.

Aquest grau s’imparteix al campus universitari de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa, hereva de l’antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials.

Perfil de l’estudiant

Aquesta titulació s'adreça a estudiants amb interès a formar-se com a professionals de les àrees comptable i financera de les organitzacions i que, a més, volen tenir coneixements de la resta de les seves àrees funcionals i la realitat econòmica més general.
Es recomana tenir una bona aptitud per gestionar i interpretar dades numèriques.

Sortides professionals

La formació rebuda capacita als graduats en Comptabilitat i Finances per a exercir en qualsevol de les àrees funcionals d'una organització, tant pública com privada, (compres, producció, logística, qualitat, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting i gestió integral de l'empresa, coordinant-ne les diferents àrees). 

El grau prepara especíalment per a activitats lligades a les àrees comptables i financeres:
•Gestió administrativa, comptable o financera (gestió de tresoreria, gestió de costos, anàlisi de riscos, generació i tancament d'informes comptables, etc.).
•Assessoria financera, fiscal i comptable per compte propi.
•Auditoria de comptes tant interna com externa.
•Gestió en institucions financeres (bancs, asseguradores).
•Assessories d'inversió i finançament.

Permet també exercir com a economista i accedir, així, a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració pública (local, autonòmica, estatal i de la Unió Europea), aíxí com en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.). 

Coordinador i equip de coordinació

Santiago Guerrero Boned
santiago.guerrero@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Horaris

Horaris Grau en Comptabilitat i Finances. Curs 2018/2019 

Calendari acadèmic 2018-19

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Campus de Sabadell
Codi de preinscripció: 21084
140 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Beques específiques: Premis al rendiment acadèmic (Fons Olga Torres)
Presencial.
Període lectiu:

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.


Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 
Títol que s'obté: graduat/da en Comptabilitat i Finances
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició