Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102122 - Economia de l'Empresa  CAT ESP

102115 - Estadística I  CAT ESP ENG

102120 - Introducció a l'Economia  CAT ESP

102121 - Introducció a la Comptabilitat  CAT ESP

102125 - Introducció al Dret  CAT ESP

102097 - Matemàtiques I  CAT ESP

102096 - Matemàtiques II  CAT ESP

102128 - Comptabilitat Financera I  CAT ESP

102143 - Economia Internacional  CAT ESP ENG

2n curs

102114 - Estadística II  CAT ESP ENG

102119 - Microeconomia  CAT ESP

102127 - Comptabilitat Financera II  CAT ESP

102129 - Direcció de Recursos Humans  CAT ESP

102140 - Dret Mercantil  CAT ESP

102112 - Finances I  CAT ESP

102118 - Macroeconomia  CAT ESP

102138 - Màrqueting  CAT ESP ENG

102124 - Mètodes de Valoració Financera I  CAT ESP

3r curs

102126 - Anàlisi d'Estats Financers  CAT ESP

102094 - Direcció d'Operacions  CAT ESP

102136 - Direcció Estratègica  CAT ESP

102105 - Econometria  CAT ESP ENG

102111 - Finances II  CAT ESP

102131 - Tributació I  CAT ESP

4t curs

102139 - Treball de Final de Grau  CAT ESP

Optatives

102095 - Història de l'Empresa  CAT ESP

102099 - Sistema Financer  CAT ESP

102113 - Sistemes d'Informació  CAT ESP

102117 - Actualització Comptable i Financera  CAT ESP

102134 - Assessoria i Planificació Financera  CAT ESP

102103 - Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables  CAT ESP

102102 - Comptabilitat i Fiscalitat  CAT ESP

102101 - Comptabilitat Pública  CAT ESP

102100 - Consolidació d'Estats Financers  CAT ESP

102107 - Dret Bancari i Assegurador  CAT ESP

102116 - Dret Laboral  CAT ESP

102092 - Gestió Asseguradora  CAT ESP

102091 - Gestió Bancària  CAT ESP

102137 - Màrqueting de Serveis i Intangibles  CAT ESP

102123 - Mètodes de Valoració Financera II  CAT ESP

102132 - Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació  CAT ESP

102098 - Pràctiques Externes  CAT ESP

102130 - Tributació II  CAT ESP