Grau en Comptabilitat i Finances

Forma’t en els coneixements necessaris per poder-te especialitzar en les àrees comptables i financeres d’una organització econòmica, alhora que assoleixes un coneixement ampli de la resta d’àrees funcionals d’una empresa

Informació general

  • Facultat d'Economia i Empresa
  • Campus de Sabadell
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 150
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 8,460
  • Preu per crèdit: 17,69 euros
  • Idioma: Català (60%) i castellà (30%). Es poden triar algunes assignatures en anglès (10%).
  • Calendari acadèmic
  • Modalitat: Presencial.
 Grau en Comptabilitat i Finances

Si et motiva l’estudi i el coneixement profund de l’àmbit financer i comptable d’una empresa, el grau en Comptabilitat i Finances t’ofereix tota la informació i formació que necessites.

Els estudis estan dissenyats perquè els graduats puguin desenvolupar funcions directives de gestió, planificació i control en els departaments comptables i financers, i abordar la fiscalitat i els aspectes de caràcter organitzatiu que permeten implantar i millorar els sistemes i els processos administratius. 

Podràs especialitzar-te en la menció en Comptabilitat i Fiscalitat, que et proporcionarà els coneixements per desenvolupar la comptabilitat d’una organització i abordar tasques d’auditoria, o en la menció en Assessoria Financera, per avaluar les inversions empresarials i les fonts de finançament, i conèixer el funcionament del mercat de valors i els mercats de capitals en general.

Podràs accedir a una proposta molt atractiva de pràctiques curriculars, i també tindràs la possibilitat de cursar algunes assignatures en llengua anglesa amb reconeixement de crèdits.

Tot això ho podràs fer a la UAB, a la Facultat d’Economia i Empresa i, en concret, al campus de Sabadell, que disposa d’aules climatitzades i ben equipades amb tots els recursos a la teva disposició. Al campus s’imparteixen també altres graus, com el d’Empresa i Tecnologia i el de Gestió Aeronàutica, i diferents màsters.

Es tracta d’una titulació amb un perfil clarament professionalitzador, orientada a la inserció efectiva en el món laboral. 

Sortides professionals

La formació rebuda capacita els graduats en Comptabilitat i Finances per a exercir en qualsevol de les àrees funcionals d'una organització, tant pública com privada, (compres, producció, logística, qualitat, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting i gestió integral de l'empresa, coordinant-ne les diferents àrees). 

El grau prepara especialment per a activitats lligades a les àrees comptables i financeres:
•Gestió administrativa, comptable i financera (gestió de tresoreria, gestió de costos, anàlisi de riscos, generació i tancament d'informes comptables, etc.).
•Assessoria financera, fiscal i comptable per compte propi.
•Auditoria de comptes tant interna com externa.
•Gestió en institucions financeres (bancs, asseguradores).
•Assessories d'inversió i finançament.

També permet exercir com a economista i accedir a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració pública (local, autonòmica, estatal i de la Unió Europea), així com en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.). 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Comptabilitat i Finances Accedir a l'apartat de El grau en xifres