Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
7,060
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
---

Codi de preinscripció

21087

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el següent: 

 • Persona emprenedora, amant de la innovació i de les noves tecnologies, amb esperit de superació i ganes de treballar .
 • Interès per conèixer el món de l'empresa i la realitat econòmica i com la innovació tecnològica pot promoure organitzacions més intel·ligents (smart organizations).
 • Bona capacitat de raonament lògic, d'abstracció i de síntesi, i amb predisposició pel treball en equip.
 • Que no li facin por les matemàtiques, ni les noves tecnologies, i que pugui entendre textos tècnics en anglès.
   

Formació complementària

Curs propedèutic de matemàtiques (curs optatiu que s'imparteix al setembre).

Taules d’adaptacions

Taules de les adaptacions de les assignatures de la Diplomatura de Ci?ncies Empresarials a les assignatures del Grau d'Empresa i Tecnologia.