Accés Grau en Empresa i Tecnologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Geografia (0.2)
 • Història de la Filosofia (0.2)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
9,278
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21087

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el següent: 

 • Persona emprenedora, amant de la innovació i de les noves tecnologies, amb esperit de superació i ganes de treballar .
 • Interès per conèixer el món de l'empresa i la realitat econòmica i com la innovació tecnològica pot promoure organitzacions més intel·ligents (smart organizations).
 • Bona capacitat de raonament lògic, d'abstracció i de síntesi, i amb predisposició pel treball en equip.
 • Que no li facin por les matemàtiques, ni les noves tecnologies, i que pugui entendre textos tècnics en anglès.
   

Formació complementària

Accions propedèutiques de matemàtiques (curs optatiu de 32 hores que s'imparteix al setembre).

Taules d’adaptacions

Taules de les adaptacions de les assignatures de la Diplomatura de Ci?ncies Empresarials a les assignatures del Grau d'Empresa i Tecnologia.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).