Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs

Sessió informativa de matrícula

12 de juliol de 2018, a les 10:00h a les aules 12 i 13 del Campus de Sabadell

Haureu de passar pel Suport Logístic i Punt d'Informació (SLIPI), per recollir la carpeta i la resta de material.

Informació sobre el ACCIONS PROPEDÈUTIQUES DE MATEMÀTIQUES 2018/2019
L’objectiu és situar als futurs estudiants en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures de Matemàtiques que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs a la nostra Facultat.

Sessió de benvinguda (si voleu consultar-la, cliqueu aquí)
 

Dates de matrícula

1ª Assignació Preinscripció

- Estudiants assignats a la primera preferència: el 16 de juliol de 2018, per ordre de nota d'accés. Per saber el dia i hora que us heu de matricular, heu de consultar aquest enllaç.

- Estudiants assignats a altres preferències, reclamacions i assignació definitiva (errors, incidències i renúncies a la reassignació, minusvalies i esportistes d'elit): 18 de juliol de 2018 Per saber el dia i hora que us heu de matricular, heu de consultar aquest enllaç.


2ª Assignació Preinscripció

 - Estudiants amb plaça concedida a la segona assignació: 25 de juliol de 2018, per ordre de nota d'accés. Per saber el dia i hora que us heu de matricular, heu de consultar aquest enllaç

Lloc

Lliurament per part de l'alumne de tota la documentació: Aula d'informàtica F
Formalització de la matrícula: Aula d'informàtica F.

Atès que no disposem d'un servei de copisteria al centre, porteu original i fotocòpia de la documentació demanada.

Acollida d'estudiants i inici de curs

Les classes de primer s'inicien dimarts, 17 de setembre de 2018.

Sessions d'acollida dels alumnes de primer curs: 13 de setembre de 2018
Aula 13 de 9:00 a 10:30h: Benvinguda per part del degà, el vicedegà d'Estudiants i Comunicació i la vicedegana del Campus de Sabadell
Aula 10 de 10:30 a 12:00h: Presentació del grau per part del coordinadora del Grau en Empresa i Tecnologia (grup 20)

 

Més informació

Autoritzacions per a la matrícula
En el cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del DNI de la persona autoritzada; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.


Si opteu per la via lenta
Us recomanem que parleu amb el coordinador de la titulació, abans de la matrícula.

Credencial becari
Si vols matricular-te com a becari condicional, pagant només preus administratius (i aturar el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics -crèdits matriculats 1a vegada- fins a saber el resultat de la beca general) cal que demanis i et concedeixin l’acreditació econòmica. Clica aquí per accedir a la pàgina AGAUR


Carnet d'estudiant
Per sol·licitar el carnet d'estudiant, heu de clicar aquest enllaç. Recordeu que no el podeu sol·licitar fins que no tingueu la matrícula feta.

Enquesta de motivació i expectatives professionals
Si no podeu fer l'enquesta a les aules habilitades, la podeu fer des de casa clicant aquest enllaç

Prova de nivell d'anglès
La prova d'anglès dura 30 minuts aproximadament i consta de dues parts.
Consulteu les instruccions de la prova aquí  

Redirecció del correu institucional al correu personal
Si vols redirigir el teu correu institucional al correu personal, segueix aquestes instruccions

 

Informació relacionada

Sol·licitud de reconeixement de crèdits
Els alumnes que tinguin estudis universitaris iniciats haurien de sol·licitar el reconeixement  de crèdits abans del 12 de setembre de 2018. Per al reconeixement caldrà omplir la sol·licitud, abonar a la gestió acadèmica la taxa de 54,54 euros amb targeta, i aportar la documentació (certificat acadèmic, programes i pla d'estudis segellat), consulteu l’enllaç.

Modificació de matrícula
Podeu consultar informació sobre la modificació de matrícula aquí

Informació important sobre la beca General.

Premis Olga Torres al rediment acadèmic

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

Préstec AGAUR i modalitats de pagament

Inici de les classes

L'inici de les classes per als alumnes de primer de Grau és el dia 17 de setembre de 2018.

 

Horari de la Gestió Acadèmica:

Demaneu cita prèvia a la web http://cita.uab.cat, a campus de Sabadell

- de l'1 al 31 de juliol de 2018: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00h
- del 27 al 31 d'agost de 2018: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00h

De l'1 al 26 d'agost de 2018, el centre romandrà tancat.
El dia 10 de setembre de 2018 és festiu a Sabadell.

Contacta amb nosaltres
Telèfon 93 728 7712
e-mail: ga.campus.sabadell@uab.cat

Horaris de les assignatures

Examens Graus Empresa i Tecnologia.Curs 2018-19
Horaris Grau en Empresa i Tecnologia 2018/2019