Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102183 - Dret Empresarial  CAT ESP ENG

102173 - Economia de l'Empresa  CAT ESP ENG

102115 - Estadística I  CAT ESP ENG

102154 - Fonaments de Programació  CAT ESP ENG

102120 - Introducció a l'Economia  CAT ESP ENG

102097 - Matemàtiques I  CAT ESP ENG

102096 - Matemàtiques II  CAT ESP ENG

102196 - Comptabilitat Bàsica  CAT ESP ENG

102143 - Economia Internacional  CAT ESP ENG

102151 - Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes  CAT ESP ENG

2n curs

102114 - Estadística II  CAT ESP ENG

102141 - Història Econòmica  CAT ESP ENG

102153 - Sistemes Operatius  CAT ESP ENG

102186 - Bases de Dades  CAT ESP ENG

102144 - Economia Espanyola  CAT ESP ENG

102180 - Finances  CAT ESP ENG

104609 - Gestió per Processos  CAT ESP ENG

102148 - Introducció als Sistemes d'Informació  CAT ESP ENG

102150 - Investigació Operativa  CAT ESP ENG

102119 - Microeconomia  CAT ESP ENG

3r curs

102182 - Direcció d'Operacions  CAT ESP ENG

102181 - Direcció Estratègica de l'Empresa  CAT ESP ENG

102179 - Gestió de Recursos Humans  CAT ESP ENG

102163 - Introducció a la Gestió de la Innovació  CAT ESP ENG

102118 - Macroeconomia  CAT ESP ENG

102138 - Màrqueting  CAT ESP ENG

102191 - Projectes d'Innovació Tecnològica  CAT ESP ENG

104608 - Sistemes de Gestió dels Costos  CAT ESP ENG

102147 - Sistemes Integrats de Gestió  CAT ESP ENG

102142 - Societat de la Informació  CAT ESP ENG

4t curs

102187 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102194 - Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci)  CAT ESP ENG

102161 - Gestió de la Seguretat dels Sistemes d'Informació  CAT ESP ENG

102160 - Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació  CAT ESP ENG

104058 - Introducció a e-Business i e-Government  CAT ESP ENG

102155 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102171 - Programació Avançada  CAT ESP ENG

102175 - Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu  CAT ESP ENG

102167 - Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions  CAT ESP ENG

102168 - Sistemes d'Informació per a la Gestió de Relacions Comercials  CAT ESP ENG

102192 - Sistemes de Suport a la Presa de Decisions  CAT ESP ENG

102170 - Tecnologia Web  CAT ESP ENG

102169 - Xarxes  CAT ESP ENG