Grau en Geologia

Si el que de debò t'agrada és la Terra i entendre la seva dinàmica i els recursos que ens ofereix, vine al campus de la UAB! Et formarem per fer treball de camp, gestió o recerca

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 40
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 6,553
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (85%), castellà (10%) i anglès (5%).
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
 Grau en Geologia
 • El grau en Geologia ofereix una formació integral per esdevenir un bon geòleg, una docència de qualitat, pràctiques en empresa obligatòries i pràctiques sobre el terreny. S’imparteix a la Facultat de Ciències junt amb altres graus de ciències i una doble titulació de Ciències Ambientals + Geologia, cosa que afavoreix la interacció amb estudiants d’altres carreres.
 • Sistema de tutories: l’estudiant pot comptar amb una persona amb experiència a l’hora de fer l’elecció d’assignatures optatives, de resoldre problemes que puguin sorgir o de planificar el seu currículum professional; cada estudiant té assignat un professor tutor que pot ajudar-lo.
 • Pràctiques de camp: la formació del geòleg a la UAB està molt orientada a l’aprenentatge pràctic; es fan un total de 41 dies de pràctiques sobre el terreny:
  • 21 dies de camp en quatre assignatures de 6 crèdits. A primer curs, una assignatura de camp per introduir l’estudiant a la geologia de Catalunya. A segon, el treball de camp de Cartografia Geològica es fa a Móra d’Ebre i en petits grups s’aprèn a fer mapes geològics. A tercer, es treballa l’orogen varisc en una transversal E-W des dels Picos d’Europa fins al cap Ortegal. A quart, s’estudien els Pirineus al llarg d’un tall N-S del Pirineu aragonès i un tall E-W del Prepirineu central.
  • 20 dies de pràctiques de camp lligades a altres assignatures.
 • Prácticum
 • Programes de mobilitat
 • UAB Summer School

Sortides professionals

Els titulats en Geologia estan capacitats per a fer tasques professionals en empreses dels sectors de la construcció, de la mineria, del petroli i del medi ambient. Els sectors principals d'ocupació són:

 • Cartografia geològica
 • Avaluació de riscs geològics
 • Recerca aplicada als recursos naturals i matèries primeres (aigua, minerals, roques industrials, combustibles)
 • Estudis geotècnics per a obra civil (edificacions de tot tipus, túnels, carreteres) i control de sondatges
 • Docència a secundària i a la univeristat
 • Recerca en els diversos àmbits geològics o ciències afins
 • Gestió i avaluació d'impactes mediambientals (contaminació i remediació d'abocaments)
 • Treball a la indústria: mineria, petroli i gas, geotèrmia, pedreres

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Empreses i/o institucions amb conveni: LGAI Technological Center, Labocat, ICEC, EGC Consulting, Saint-Gobain Weber Cemarksa, Geoconsultores Técnicos y Ambientales, Asisténcia Técnica Industrial, S.A.E., Geonival, Consorci Lleidatà de Control, Geotec-262, MS Ingenieros y Consultores, Benito Arnó e Hijos, INACCES Geotecnia vertical, Tecoman98, Institut de Ciències de Materials, Control i Prospecciones Igeotest, FOSSILIA, URS, Ceramica Collet, APPLUS Norcontrol, Geotics Innova, Laboratori Català de Control, Institut Ciències del mar-CSIC, Institut Geològic de Catalunya, Institut de Cultura de Barcelona, Institut Català de Paleontologia.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Geologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació