Presentació

El grau en Geologia proporciona la formació necessària sobre la composició, l'estructura i la dinàmica de la Terra i dels seus materials, així com sobre el seu origen i evolució temporal. Els estudis capaciten l’alumne per utilitzar aquests coneixements en els camps bàsics de la professió de geòleg, tant en el vessant acadèmic com en l’aplicat.

Aquest grau ofereix la possibilitat de cursar dos itineraris: Geologia Ambiental, i Geotècnia i Recursos Geològics, ambdós amb un marcat component professionalitzador. El primer s’orienta als aspectes mediambientals de la geologia, com la gestió de l’aigua, els riscos geològics, i l’ordenació del territori, entre d’altres. El segon itinerari pretén donar resposta a la necessitat creixent de la geologia en la construcció i en l'enginyeria civil, així com en la prospecció de recursos naturals de tipus geològic, com són, per exemple, l’aigua, els hidrocarburs i els minerals.

La inserció laboral dels geòlegs és alta, atès que existeix una gran demanda de titulats com a conseqüència de la seva polivalència, que els permet desenvolupar el seu treball professional en diversos àmbits laborals com la geotècnia i l’enginyeria geològica, l’exploració i gestió de recursos naturals i del patrimoni, o la recerca en geologia bàsica.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb les característiques següents:

 • Interès per la natura, el medi ambient i la ciència
 • Capacitat de raonament lògic
 • Capacitat d’observació i intuïció
 • Destresa manual i concepció espacial
 • Capacitat de treball en equip, amb persones de diferents cultures i en diversos àmbits internacionals
 • Bona base en les matèries de ciències del batxillerat
 • Es recomanable coneixements d’anglès

Sortides professionals

Els titulats en Geologia estan capacitats per a fer tasques professionals en empreses dels sectors de la construcció, de la mineria, del petroli i del medi ambient. Els sectors principals d'ocupació són:

 • Cartografia geològica del territori
 • Avaluació de riscs geològics
 • Control de qualitat de materials naturals per a la construcció
 • Estudis geològics per a obra civil (geotècnia) i control de sondatges
 • Investigació i prospecció de recursos naturals (minerals, roques industrials, combustibles fòssils, aigua)
 • Gestió i avaluació d'impactes mediambientals

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 


Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

S'avalua continuadament, generalment amb proves a classe, a través de treballs i amb exàmens globals. A totes les assignatures es fan exàmens de la part pràctica (mapes, microscopi, etc.).

Horaris

HORARIS

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC 2017/2018

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21037
50 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: La matriculació és anual però el curs s'organitza per semestres. A 1r i 2n cursos es combinen assignatures anuals i semestrals. A 3r i 4t totes les assignatures són semestrals.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Geologia
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del grau

Nova web de la Secció de Geologia