Accés Grau en Geologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 20-21
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
5,000
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
 --- 

 

Codi de preinscripció

21037

Perfil de l’estudiant

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb les característiques següents:

 • Interès per la natura, el medi ambient i la ciència
 • Capacitat de raonament lògic
 • Capacitat d’observació i intuïció
 • Destresa manual i concepció espacial
 • Capacitat de treball en equip, amb persones de diferents cultures i en diversos àmbits internacionals
 • Bona base en les matèries de ciències del batxillerat
 • Es recomanable coneixements d’anglès

Formació complementària

La Facultat de Ciències ofereix cursos propedèutics el mes de setembre, abans de l'inici de curs.

 • Física per a científics
 • Matemàtiques per a científics
 • Química per a científics

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).