Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
5,000
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
 --- 

 

Codi de preinscripció

21037

Perfil de l’estudiant

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb les característiques següents:

 • Interès per la natura, el medi ambient i la ciència
 • Capacitat de raonament lògic
 • Capacitat d’observació i intuïció
 • Destresa manual i concepció espacial
 • Capacitat de treball en equip, amb persones de diferents cultures i en diversos àmbits internacionals
 • Bona base en les matèries de ciències del batxillerat
 • Es recomanable coneixements d’anglès

Formació complementària

La Facultat de Ciències ofereix cursos propedèutics el mes de setembre, abans de l'inici de curs.

 • Física per a científics
 • Matemàtiques per a científics
 • Química per a científics