Presentació

En el context d'una societat cada vegada més global, la Facultat, que compta amb un professorat amb formació i experiència internacional, ofereix el grau en Economia en anglès per tal d'afavorir el desenvolupament de la vida professional en organitzacions orientades a mercats mundials.

El grau en Economia en anglès se centra en l'estudi de com les societats prenen decisions sobre l'assignació dels recursos disponibles escollint entre diferents alternatives, per assolir els objectius proposats en aspectes com el creixement econòmic, la inflació, l'atur, la distribució de la renda, la discriminació, els ingressos i les despeses públics, la pol·lució, la pobresa, etc. També permet avaluar els resultats de les diferents polítiques proposades.

Els nostres graduats adquireixen habilitats en les dues àrees en que típicament es divideix la matèria: la microeconomia, que examina el comportament i les decisions dels individus, les llars i els negocis en l'intercanvi de béns, així com la interacció entre les polítiques governamentals i el mercat;  i la macroeconomia, que ofereix una visió més global de la totalitat de l'activitat econòmica.

Els coneixements obtinguts permeten prendre les decisions més adients tant en l'àmbit dels organismes públics com de les empreses privades.

El grau permet fer tres o quatre mesos de pràctiques externes a quart curs.

La llengua d'impartició de la docència es farà constar al suplement europeu al títol.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant adient per a aquesta titulació és el d'una persona sensibilitzada per la realitat econòmica general i pels temes socials i polítics de l'entorn. Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica. El nivell d'anglès ha de ser el corresponent al B2 de Marc europeu comú  de referència per a les llengües o equivalent, si bé no s'ha de superar cap prova específica.

Sortides professionals

Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als que poden optar. El grau proporciona als estudiants una formació que els permet treballar tant en el sector públic com en el sector privat, i en un ampli ventall d'àmbits que inclou tant l'economia financera com l'economia social.

Els nostres graduats troben feina en administracions públiques, com ara ajuntaments, conselleries, institucions estatals o europees; en empreses tant privades com  públiques, dins del món de les finances, del sector bancari o en qualsevol sector productiu; en organismes reguladors tant nacionals com internacionals i en serveis d'estudis i de recerca.
Dins d'aquestes institucions, els graduats en Economia poden treballar com analistes econòmics, analistes financers, consultors, analistes de dades o dissenyadors i avaluadors tant de polítiques públiques com d'estratègies empresarials, entre molts d'altres.

La formació obtinguda en aquest grau prepara també a l'estudiant perquè pugui seguir amb èxit estudis de màster de qualitat en qualsevol de les àrees d'especialització del seu interès.

Els graduats en Economia en anglès tenen a més un avantatge en totes aquelles sortides professionals que tinguin un component internacional i els fa molt més competitius en qualsevol àmbit del futur laboral o acadèmic.

Coordinador i equip de coordinació

Valeri Sorolla Amat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites.

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21110
30 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol)
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Beques específiques: S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.
Presencial.
Període lectiu: Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Economia
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició