Accés Grau en Economia (Anglès)

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0.2)
  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Física (0.2)
  • Geografia (0.2)
  • Història de la Filosofia (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
  • Química (0.2)
9,670
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 7,830
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21110

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant adient per a aquesta titulació és el d'una persona sensibilitzada per la realitat econòmica general i pels temes socials i polítics de l'entorn. Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica. El nivell d'anglès ha de ser el corresponent al B2 de Marc europeu comú  de referència per a les llengües o equivalent, si bé no s'ha de superar cap prova específica.

Formació complementària

Curs propedèutic de matemàtiques (curs optatiu de 30 hores que s'imparteix al setembre).

Taules d’adaptacions

Taules de les adaptacions de les assignatures de la Llicenciatura d'Economia a les assignatures del Grau d'Economia.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).