Grau en Economia (Anglès)

Forma’t completament en anglès en l’estudi de la presa de decisions de les societats sobre l’assignació dels recursos disponibles entre diferents alternatives. Estudia com funcionen els mercats i aprèn com avaluar els resultats de diferents polítiques públiques i millorar la situació dels aturats, combatre la desigualtat o estimular el desenvolupament econòmic

Informació general

 • Facultat d'Economia i Empresa
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 40
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,527
 • Preu per crèdit: 17,69 euros.
 • Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol)
 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
 • El grau en Economia en anglès ofereix una immersió de quatre anys en aquest idioma estudiant totes les matèries del grau en aquesta llengua, com en qualsevol universitat estrangera de prestigi.
 • Aquest grau, impartit al campus de Bellaterra, combina una formació teòrica d’alt nivell amb l’estudi de les eines quantitatives necessàries que et proporcionaran la capacitat de prendre les decisions més adients, tant en l’àmbit d’organismes públics nacionals i internacionals com d’empreses privades.
 • Podràs accedir a pràctiques curriculars completament en anglès i també participar en programes d’intercanvi amb universitats estrangeres. Els graduats en Economia en anglès tenen una inserció laboral bona i ràpida en tots els àmbits empresarials i de gestió, especialment internacionals, tant públics com privats.
 • El grau està acreditat amb excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) amb menció d’internacionalització, i se situa en les primeres posicions de tots els rànquings acadèmics.
 • No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs. Per tant, pot ser que algunes mencions no es puguin cursar.

Sortides professionals

Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als que poden optar. El grau proporciona als estudiants una formació que els permet treballar tant en el sector públic com en el sector privat, i en un ampli ventall d'àmbits que inclou tant l'economia financera com l'economia social.

Els nostres graduats troben feina en administracions públiques, com ara ajuntaments, conselleries, institucions estatals o europees; en empreses tant privades com  públiques, dins del món de les finances, del sector bancari o en qualsevol sector productiu; en organismes reguladors tant nacionals com internacionals i en serveis d'estudis i de recerca.
Dins d'aquestes institucions, els graduats en Economia poden treballar com analistes econòmics, analistes financers, consultors, auditoris, analistes de dades o dissenyadors i avaluadors tant de polítiques públiques com d'estratègies empresarials, entre molts d'altres.

La formació obtinguda en aquest grau prepara també a l'estudiant perquè pugui seguir amb èxit estudis de màster de qualitat en qualsevol de les àrees d'especialització del seu interès.

Els graduats en Economia en anglès tenen a més un avantatge en totes aquelles sortides professionals que tinguin un component internacional i els fa molt més competitius en qualsevol àmbit del futur laboral o acadèmic.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Economia (Anglès) Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació