Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia

Combinades, l’estadística i la sociologia formen professionals amb una elevada capacitat d’anàlisi de la realitat social i un gran coneixement en l’ús d’eines quantitatives

Informació general

Formem professionals polivalents i experts en estadística i en anàlisi sociològica, una combinació que permet abordar la comprensió dels fenòmens socials amb més varietat de tècniques emprades en la recerca i l’anàlisi científica.

El campus de la UAB reuneix les condicions òptimes per dur a terme el doble grau i els tutors d’arrelament proporcionen suport i orientació des de 1r curs per adaptar-se amb èxit al fort ritme acadèmic que exigeix el doble grau.

L’estadística combinada amb la sociologia forma especialistes en diversos àmbits de la vida social (opinió pública, mitjans de comunicació, demografia, moda, consum, desigualtats, etc.), així com en la gestió d’importants volums de dades.

Les empreses d’estudis de mercat, els instituts de sondejos, els centres estadístics, etc., demanen professionals que puguin fer aquestes feines d’una manera intel·ligent i rigorosa.

El treball desenvolupat pels especialistes en estadística i sociologia és reconegut i de gran interès per una gran varietat d’institucions i té diversos àmbits d’aplicació: des dels organismes oficials d’informació estadística, com l’INE, l’IDESCAT, el CEO o el CIS, fins a les empreses d’estudis de mercat que basen les seves anàlisis en la combinació de sociologia i estadística per detectar gustos, preferències i opinions de la ciutadania.

Sortides professionals

Els alumnes que obtenen aquesta doble titulació troben ocupació en una gran varietat d'àmbits:
- Administració pública: instituts d'estadística, centres d'opinió pública, projeccions demogràfiques, administració local, polítiques públiques.
- Indústria i serveis: disseny d'experiments, control de qualitat, millora de processos, logística, geolocalització de fenòmens i de persones.
- Economia i finances: enquestes, processament de dades, sondejos d'opinió, màrqueting, assessorament i consultoria, nínxols de mercat.
- Tercer sector: associacions, entitats professionals, fundacions, ONG, dinamització sociocultural, gestió de projectes.
- Àmbit acadèmic: recerca en universitats i fundacions, ensenyament secundari i universitari.
- Mitjans de comunicació i xarxes socials: analítica web, investigació i generació de dades.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació