Accés Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia

Taula d’accés

 

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
-Biologia (0,2)
-Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
-Cultura Audiovisual (0,1)
-Dibuix Artístic (0,1)
-Disseny (0,1)
-Economia de l’Empresa (0,2)
-Física (0,1)
-Fonaments de les Arts (0,1)
-Geografia (0,2)
-Grec (0,1)
-Història de l’Art (0,1)
-Història de la Filosofia (0,2)
-Llatí (0,2)
-Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,2)
-Matemàtiques (0,2)
-Química (0,1)

 
8,698
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció de Ciències o Opció de Ciències Socials ---
Altres Proves per a + grans de 45 anys ---
Títols universitaris 7,040
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden des de 6 fins a 18 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d'Administració i Finances (LOE i LOGSE), Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Comerç Internacional (LOGSE), Desenvolupament d'Aplicacions Web, Documentació Sanitària, Gestió Comercial i Màrqueting, Indústries de Procés Químic, Química Ambiental, Salut Ambiental, Secretariat i Serveis al Consumidor. Més informació.

Codi de preinscripció

21129

Perfil de l’estudiant

Per estudiar Sociologia és necessari tenir interès per la vida social, pels conflictes i les desigualtats, i pels comportaments de les persones i dels col·lectius. Aquest títol combinat és molt adequat per aquells estudiants que tinguin voluntat de rigor i de precisió en els estudis.

Formació complementària

  • Curs propedèutic sobre mètodes quantitatius (15h).
  • Curs preparatori de física per a les ciències (nivell bàsic) (15h).
  • Curs preparatori de física per a les ciències (nivell consolidació) (15h).
  • Curs preparatori de química per a les ciències (15h).
  • Curs preparatori de matemàtiques per a les ciències (20h).

Més informació aquí i aquí.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).