Accés Grau en Sociologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0.1)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments Artístics (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Llengua i Cultura Llatines (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquestes matèries el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0.1) 
 • Història de la Filosofia (0,2)
6,758
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21056

Perfil de l’estudiant

Per estudiar Sociologia és necessari sentir interès per la vida social, pels conflictes i les desigualtats, i pels comportaments de les persones i dels col·lectius. Els coneixements que s’adquireixen pertanyen a l’àmbit de les ciències socials, però també de les humanitats.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre mètodes quantitatius (15h).

Més informació

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).