Grau en Sociologia

Formem professionals polivalents, competents en el desenvolupament de recerques i intervencions en els àmbits laboral, educatiu, cultural, de la ciutadania, etc., que contribueixin a avançar cap a societats més igualitàries

Informació general

Grau en Sociologia

Vols comprendre millor el món que ens envolta i millorar-lo? La sociologia aporta evidències científiques per avançar cap a societats més igualitàries en diversos àmbits (gènere, treball, religió, migracions i minories ètniques, educació o desenvolupament sostenible). El grau de Sociologia t’ofereix un ampli coneixement de les ciències socials i una preparació més profunda sobre l'estructura social, la teoria sociològica, la metodologia i les tècniques de recerca.

Calen professionals que contribueixin a la comprensió i la millora de les societats globalitzades i multiculturals. A la UAB formem sociòlogues i sociòlegs amb les competències intel·lectuals i pràctiques per fer-ho possible. Tindràs la possibilitat d’especialitzar-te en les mencions de Cultura o de Polítiques Laborals i Socials, cursar part dels estudis en universitats estrangeres i desenvolupar les pràctiques professionals en institucions d’un altre país.

Vols adaptar-te amb èxit al nou ritme acadèmic que exigeix la Universitat? Et donarem suport i orientació. Tenim un programa de tutors d’arrelament que des del primer curs t’ajudaran a tirar endavant en un moment tan important de canvis i noves experiències.

Sortides professionals

Els titulats en Sociologia troben feina tant en el sector públic com en el sector privat, i són el component essencial del tercer sector (fundacions, associacions, ONG, etc.). Hi desenvolupen activitats com ara:
  • Enquestes d’opinió.
  • Estudis de mercat.
  • Formació en organitzacions i empreses.
  • Gestió de projectes públics (càrrecs directius i tècnics).
  • Direcció i gestió d’organitzacions i de projectes col·lectius.
  • Planificació industrial i urbanística.
  • Màrqueting i comunicació.
  • Dinamització i mediació sociocultural.
  • Docència (ESO, Batxillerat, universitat).
  • Recerca en ciències socials i interdisciplinària.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Sociologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació