Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101106 - Anglès per a les ciències socials  CAT ESP ENG

101100 - Ciència política  CAT ESP ENG

101077 - Economia política  CAT ESP ENG

101105 - Fonaments de sociologia  CAT ESP ENG

101141 - Història contemporània  CAT ESP ENG

101138 - Metodologia i disseny de la recerca social  CAT ESP ENG

2n curs

101143 - El gènere i la etnicitat  CAT ESP ENG

101124 - Gestió de projectes d'intervenció social I  CAT ESP ENG

101142 - Les classes socials i l'estratificació  CAT ESP ENG

102146 - Mètodes d'Anàlisi  CAT ESP ENG

101147 - Mètodes qualitatius de recerca social  CAT ESP ENG

101146 - Mètodes quantitatius de recerca social  CAT ESP ENG

101127 - Pensament sociològic contemporani  CAT ESP ENG

102145 - Política social, família i migracions  CAT ESP ENG

101125 - Teoria sociològica micro  CAT ESP ENG

3r curs

101148 - Anàlisi multivariada de dades  CAT ESP ENG

101149 - Anàlisi qualitativa  CAT ESP ENG

101144 - El canvi social i la globalització  CAT ESP ENG

101128 - Epistemologia de les ciències socials  CAT ESP ENG

101123 - Gestió de projectes d'intervenció social II  CAT ESP ENG

101129 - Sociologia ambiental  CAT ESP ENG

101158 - Sociologia de l'educació  CAT ESP ENG

101133 - Sociologia de la religió  CAT ESP ENG

101151 - Sociologia del treball  CAT ESP ENG

101126 - Teoria sociològica macro  CAT ESP ENG

4t curs

104094 - Treball de final de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101136 - Antropologia social  CAT ESP ENG

103688 - Consum i Sostenibilitat  CAT ESP ENG

101098 - Demografia  CAT ESP ENG

101157 - Economia de les polítiques socials  CAT ESP ENG

101160 - Educació, escola i territori  CAT ESP ENG

101159 - Política educativa  CAT ESP ENG

101139 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

101153 - Relacions laborals  CAT ESP ENG

101152 - Sociologia de l'empresa i de les organitzacions  CAT ESP ENG

101137 - Sociologia de la comunicació  CAT ESP ENG

101134 - Sociologia de la cultura  CAT ESP ENG

101132 - Sociologia de les identitats  CAT ESP ENG

101131 - Sociologia del coneixement  CAT ESP ENG

101154 - Sociologia del gènere  CAT ESP ENG

101150 - Treball domèstic i vida quotidiana  CAT ESP ENG