Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101106 - Anglès per a les ciències socials  CAT ESP ENG

101100 - Ciència política  CAT

101077 - Economia política  CAT

101105 - Fonaments de sociologia  CAT

101141 - Història contemporània  CAT ESP

101138 - Metodologia i disseny de la recerca social  CAT

2n curs

101143 - El gènere i la etnicitat  CAT

101124 - Gestió de projectes d'intervenció social I  CAT ESP

101142 - Les classes socials i l'estratificació  CAT

102146 - Mètodes d'Anàlisi  CAT

101147 - Mètodes qualitatius de recerca social  CAT

101146 - Mètodes quantitatius de recerca social  CAT

101127 - Pensament sociològic contemporani  CAT ESP

102145 - Política social, família i migracions  CAT ESP

101125 - Teoria sociològica micro  CAT ESP

3r curs

101148 - Anàlisi multivariada de dades  CAT

101149 - Anàlisi qualitativa  CAT

101144 - El canvi social i la globalització  CAT ENG

101128 - Epistemologia de les ciències socials  CAT

101123 - Gestió de projectes d'intervenció social II  CAT

101129 - Sociologia ambiental  CAT ESP ENG

101158 - Sociologia de l'educació  CAT

101133 - Sociologia de la religió  CAT ESP

101151 - Sociologia del treball  CAT

101126 - Teoria sociològica macro  CAT

4t curs

104094 - Treball de final de grau  CAT ESP

Optatives

101136 - Antropologia social  CAT

103688 - Consum i Sostenibilitat  CAT

101098 - Demografia  CAT ESP

101157 - Economia de les polítiques socials  CAT

101160 - Educació, escola i territori  CAT

101159 - Política educativa  CAT ENG

101139 - Pràctiques externes  CAT ESP

101153 - Relacions laborals  CAT ESP ENG

101152 - Sociologia de l'empresa i de les organitzacions  CAT

101137 - Sociologia de la comunicació  CAT

101134 - Sociologia de la cultura  CAT

101132 - Sociologia de les identitats  CAT

101131 - Sociologia del coneixement  CAT ESP

101154 - Sociologia del gènere  CAT

101150 - Treball domèstic i vida quotidiana  CAT ESP ENG