Pla d'estudis Grau en Sociologia

Campus virtual i altres espais

Les assignatures del Grau de Sociologia disposen d'un Espai Docent al Campus Virtual de la UAB.
A través d'aquesta aplicació, el professorat pot enviar missatges a tot un grup de docència, exposar materials docents, obrir fòrum de debat i organitzar la presentació d'exercicis.