Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.2)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.2)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques  (0.2)
 • Química (0.1)
10,737
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,438
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

7,667
 ---

Codi de preinscripció

21097

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Creativitat i imaginació.
 • Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se.
 • Coneixement d'altres idiomes.
 • Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
 • Esperit analític i crític.
 • Flexibilitat i fluïdesa.
 • Capacitat per a planificar tasques a mitjà i llarg terminis.
 • Audàcia i avantguardisme.
 • Capacitat d'observació.
 • Memòria sonora i visual.

Es recomana tenir una bona formació en totes les matèries relacionades amb la llengua i els nous llenguatges (artístics, audiovisuals, etc.).

Taules d’adaptacions