Accés Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Cultura Audiovisual (0,2)
 • Disseny (0,2)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0,1)
 • Grec (0,2)
 • Història de l'Art (0,2)
 • Literatura Catalana (0,2)
 • Literatura Castellana (0,2)
 • Llatí (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,2)
 • Matemàtiques  (0,2)
11,452
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 6,313
Altres Acreditació professional + 40 anys

 

Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden des de 18 fins a 36 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS  de Gestió Comercial i Màrqueting, devGràfica Publicitària, de Gestió de Vendes i Espais Comercials i de Màrqueting i Publicitat.
Més informació.

Codi de preinscripció

21097

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Creativitat i imaginació.
 • Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se.
 • Coneixement d'altres idiomes.
 • Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
 • Esperit analític i crític.
 • Flexibilitat i fluïdesa.
 • Capacitat per a planificar tasques a mitjà i llarg terminis.
 • Audàcia i avantguardisme.
 • Capacitat d'observació.
 • Memòria sonora i visual.

Es recomana tenir una bona formació en totes les matèries relacionades amb la llengua i els nous llenguatges (artístics, audiovisuals, etc.).

Formació complementària

Accions propedèutiques:

 • Català, ara sí (20h)
 • Formació bàsica en programació (16h)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).