Pla d'estudis Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103140 - Economia Aplicada i de l'Empresa

 103870 - Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola

 103866 - Estructura de la Comunicació

 103131 - Estructura Social i Sociologia del Consum

 104895 - Expressió Escrita, Oral i Audiovisual

 103865 - Història de la Comunicació

 103867 - Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació

 104894 - Tecnologies i Comunicació Persuasiva

 103133 - Màrqueting i Gestió Documental

2n curs

 103129 - Psicologia de la Percepció Aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques

 103862 - Teories de la Comunicació

 103146 - Creativitat Publicitària

 103144 - Disseny en Publicitat i Relacions Públiques

 103134 - Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques

 104899 - Mètodes de Recerca en Comunicació Persuasiva

 103138 - Sistemes Publicitaris Contemporanis

 103137 - Teoria i Estructura de la Publicitat

 103136 - Teoria i Estructura de les Relacions Públiques

3r curs

 103163 - Comunicació de les Organitzacions

 103162 - Direcció de Comptes

 103132 - Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques

 103159 - Màrqueting Estratègic i Operatiu

 103158 - Planificació de Mitjans

 103142 - Processos i Tècniques Creatives

 104902 - Producció Audiovisual Publicitària

 104896 - Projectes Publicitaris i de Relacions Públiques

 104897 - Redacció Publicitària i de les Relacions Públiques

4t curs

 103152 - Treball de Final de Grau

Optatives

 103139 - Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques

 106676 - Administració i Direcció d’Empreses Publicitàries i de les Relacions Públiques i l'Emprenedoria

 103149 - Book Creatiu

 103148 - Creativitat Audiovisual

 103147 - Creativitat Gràfica

 103145 - Direcció d'Art

 103161 - Estratègia de Mitjans Publicitaris

 104901 - Estratègia Digital

 104898 - Fotografia Publicitària

 103160 - Gabinets de Comunicació

 103151 - Pràctiques Externes

 103150 - Recerca de Mercats i del Consumidor

 103156 - Relacions Públiques en Sectors Específics

 103155 - Sistemes d'Informació en Màrqueting

 103154 - Tècniques de Negociació i Lideratge

 103153 - Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques