Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103140 - Economia Aplicada i de l'Empresa  CAT ESP ENG

103870 - Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola  CAT ESP ENG

103866 - Estructura de la Comunicació  CAT ESP ENG

103131 - Estructura Social i Sociologia del Consum  CAT ESP ENG

104895 - Expressió Escrita, Oral i Audiovisual  CAT ESP ENG

103865 - Història de la Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103867 - Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació  CAT ESP ENG

104894 - Tecnologies i Comunicació Persuasiva  CAT ESP ENG

103133 - Màrqueting i Gestió Documental  CAT ESP ENG

2n curs

103129 - Psicologia de la Percepció Aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques  CAT ESP ENG

103862 - Teories de la Comunicació  CAT ESP ENG

103146 - Creativitat Publicitària  CAT ESP ENG

103144 - Disseny en Publicitat i Relacions Públiques  CAT ESP ENG

103134 - Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques  CAT ESP ENG

103868 - Mètodes de Recerca en Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103138 - Sistemes Publicitaris Contemporanis  CAT ESP ENG

103137 - Teoria i Estructura de la Publicitat  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103136 - Teoria i Estructura de les Relacions Públiques  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

3r curs

103163 - Comunicació de les Organitzacions  CAT ESP ENG

103135 - Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103132 - Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques  CAT ESP ENG

103159 - Màrqueting Estratègic i Operatiu  CAT ESP ENG

103158 - Planificació de Mitjans  CAT ESP ENG

103142 - Processos i Tècniques Creatives  CAT ESP ENG

103130 - Realització Audiovisual Publicitària  CAT ESP ENG

103141 - Redacció del Missatge Publicitari  CAT ESP ENG

4t curs

103152 - Treball de Fi de Grau  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

Optatives

103139 - Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103149 - Book Creatiu  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103148 - Creativitat Audiovisual  CAT ESP ENG

103145 - Direcció d'Art  CAT ESP ENG

103161 - Estratègia de Mitjans Publicitaris  CAT ESP ENG

103160 - Gabinets de Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103150 - Recerca de Mercats i del Consumidor  CAT ESP ENG

103156 - Relacions Públiques en Sectors Específics  CAT ESP ENG

103155 - Sistemes d'Informació en Màrqueting  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103154 - Tècniques de Negociació i Lideratge  CAT ESP ENG