Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103140 - Economia Aplicada i de l'Empresa  CAT ESP

103870 - Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola  CAT ESP

103866 - Estructura de la Comunicació  CAT ESP

103131 - Estructura Social i Sociologia del Consum  CAT ESP

103865 - Història de la Comunicació  CAT ESP

103867 - Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació  CAT(2017-18)

103133 - Màrqueting i Gestió Documental  CAT ESP

2n curs

103129 - Psicologia de la Percepció Aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques  CAT(2017-18)

103862 - Teories de la Comunicació  CAT ESP

103146 - Creativitat Publicitària  CAT ESP

103144 - Disseny en Publicitat i Relacions Públiques  CAT ESP

103134 - Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques  CAT ESP

103138 - Sistemes Publicitaris Contemporanis  CAT ESP

103137 - Teoria i Estructura de la Publicitat  CAT ESP

103136 - Teoria i Estructura de les Relacions Públiques  CAT ESP

3r curs

103163 - Comunicació de les Organitzacions  CAT ESP

103132 - Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques  CAT ESP

103159 - Màrqueting Estratègic i Operatiu  CAT ESP

103158 - Planificació de Mitjans  CAT(2017-18)

103142 - Processos i Tècniques Creatives  CAT ESP

4t curs

103152 - Treball de Final de Grau  CAT ESP

Optatives

103139 - Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques  CAT ESP

103149 - Book Creatiu  CAT ESP

103148 - Creativitat Audiovisual  CAT ESP

103147 - Creativitat Gràfica  CAT(2017-18)

103145 - Direcció d'Art  CAT ESP

103161 - Estratègia de Mitjans Publicitaris  CAT(2017-18)

103160 - Gabinets de Comunicació  CAT ESP

103151 - Pràctiques Externes  CAT(2017-18)

103150 - Recerca de Mercats i del Consumidor  CAT ESP

103156 - Relacions Públiques en Sectors Específics  CAT ESP

103155 - Sistemes d'Informació en Màrqueting  CAT ESP

103154 - Tècniques de Negociació i Lideratge  CAT ESP ENG(2017-18)

103153 - Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques  CAT(2017-18)