Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Podeu consultar el  vostre calendari d’automatrícula a partir de l'13 de juliol de 2018  a sia.uab.cat , hi trobaràs el dia i l’hora per poder formalitzar la matrícula.

Formulari de sol·licitud

Formulari Matrícula
Relació assignatures del Grau de Publicitat

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

6 i 7 de setembre de 2018: Activitats d'acollidar per als alumnes de primer.
12 de setembre de 2018: Inici de l'activitat docent per a tots els cursos.

Informació relacionada

Per fer l'automatrícula cal tenir actualitzades:

  • les dades bancàries, en el cas de que siguin diferents a les del curs anterior les podeu actualitzar en el mateix moment de fer l'automatrícula.
  • les dades dels membres de famílies nombroses, si escau

 

Automatrícula:

  • Per poder matricular assignatures noves cal matricular abans les assignatures troncals i obligatòries matriculades prèviament i pendents de superar.
  • L'anul.lació de la matrícula, sencera o parcial, no comportarà la devolució de l'import.
Altres:

Consulta de la paraula clau per fer l'automatrícula
Avís Modificacions Matrícula
Autorització Domiciliació Sepa
Avís pagament de la matrícula mitjançant el prèstec AGAUR
Informació important per a becaris
Calendari de Modificacions de Matrícula 1r quadrimestre
Calendari de Modificacions de Matrícula 2n quadrimestre
Documents interoperables en el procés de matrícula
Document de consentiment per a la Consulta i obtenció de documents

Més informació

Treball de Fi de Grau

Podeu consultar la informació sobre l'assignació de tutors/es del TFG a les pàgines dels diferents departaments que trobareu als següents enllaços:

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comuicació Audiovisual