Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 19-20
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.2)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.2)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques  (0.2)
 • Química (0.1)
10,972
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 6,313 CAT - Concordant / 5,125 CAT - No concordant / 6,950 NO CAT
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
 ---

Codi de preinscripció

21097

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Creativitat i imaginació.
 • Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se.
 • Coneixement d'altres idiomes.
 • Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
 • Esperit analític i crític.
 • Flexibilitat i fluïdesa.
 • Capacitat per a planificar tasques a mitjà i llarg terminis.
 • Audàcia i avantguardisme.
 • Capacitat d'observació.
 • Memòria sonora i visual.

Es recomana tenir una bona formació en totes les matèries relacionades amb la llengua i els nous llenguatges (artístics, audiovisuals, etc.).

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).