Presentació

El grau en Publicitat i Relacions Públiques té com a objectiu formar professionals amb un alt nivell de qualificació per exercir la seva activitat en una agència, una empresa o en organismes i institucions de caire públic o privat, on desenvoluparan les funcions de creativitat, disseny, producció, gestió, direcció de comptes, planificació de mitjans i recerca en els àmbits dels consumidor, del mercat de les audiències i dels públics.

L’alumne obté una formació d’alt nivell gràcies al caràcter pràctic del grau i a les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació que ofereix una formació molt lligada a las necessitats reals de la professió i amb aquesta finalitat, es proposen tres itineraris d’especialització: Direcció Creativa, Direcció Estratègica en Publicitat i Direcció Estratègica en Relacions Públiques.

Com que aquestes disciplines estan en transformació constant , el grau es renova i es redefineix periòdicament per tal d’esdevenir subjecte actiu a l'hora de contribuir a l’assimilació de las noves formes de comunicació. En aquest sentit, la relació entre docència i recerca és vital. Per això, el grau compta amb cinc grups investigadors capdavanters: el Grup de Recerca en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional; el Grup de Recerca en Publicitat; el Laboratori d’Anàlisi Instrumental de la Comunicació; l’Observatori i Grup de Recerca sobre Migracions i Comunicació (MIGRACOM) i el Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica (PUBLIRADIO). Aquest dos últims han estat acreditats per la Generalitat de Catalunya com a Grups de Recerca SGR.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

  • Creativitat i imaginació.
  • Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se.
  • Coneixement d'altres idiomes.
  • Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
  • Esperit analític i crític.
  • Flexibilitat i fluïdesa.
  • Capacitat per a planificar tasques a mitjà i llarg terminis.
  • Audàcia i avantguardisme.
  • Capacitat d'observació.
  • Memòria sonora i visual.

Es recomana tenir una bona formació en totes les matèries relacionades amb la llengua i els nous llenguatges (artístics, audiovisuals, etc.).

Sortides professionals

- Agències de publicitat  i de comunicació (creativitat, comptes, mitjans, planificació estratègica, producció, disseny)
- Agències interactives i de comunicació digital
- Empreses i gabinets de relacions públiques
- Anunciants (departaments de màrqueting i de publicitat)
- Agències de mitjans
- Consultores de màrqueting, branding i comunicació
- Institucions (departaments de comunicació i de publicitat)
- Gabinets de comunicació i d'imatge corporativa
- Empreses de promocions, empreses de màrqueting directe, empreses de consultoria, empreses de patrocini i esdeveniments i empreses d'investigació de mercats
- Professional autònom
- Estudis fotogràfics i gràfics
- Docència i recerca

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora d'Estudis de Publicitat i Relacions Públiques
Aurea Gómez Garrido (aurea.gomez@uab.cat)
Telèfon: 93 581 4479
 
Coordinador Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Enric Marín Otto ( Enric.Marin@uab.cat)
Telèfon: 93 581 1943
 
Coordinadora dels programes d'Intercanvis
Ana Fernández Viso  ( intercanvis.comunicacio@uab.cat)
Telèfon: 93 581 1795
 
Coordinadora programa PIUNE
Carmina Crusafon Baqués (Carmina.Crusafon.@uab.cat)
 
Coordinadora programa TUTORSPORT
Elisabet Garcia Altadill  (Elisabet.Garcia.Altadill@uab.cat)

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

La consulta dels horaris i l'aulari es realitza a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Calendari Acadèmic 2018 - 2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de la Comunicació
https://www.uab.cat/comunicacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21097
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (50%),  castellà (30%) i anglès (20%).
Preu per crèdit: 35,77 euros.
Inici de classes: 6 i 7 de setembre de 2018: Activitats d'acollida per als alumnes de primer.
12 de setembre de 2018: Inici de l'activitat docent per a tots els cursos.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Publicitat i Relacions Públiques
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició