Pla d'estudis Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Publicitat i Relacions Públiques

Horaris

Primer Publicitat i Relacions Públiques 2022-2023 (provisional) (última actualització 22 de juny de 2022)

Segon Publicitat i Relacions Públiques 2022-2023 (provisional) (última actualització 22 de juny de 2022)

Tercer Publicitat i Relacions Públiques 2022-2023 (provisional) (última actualització 22 de juny de 2022)

Quart Publicitat i Relacions Públiques 2022-2023 (provisional) (última actualització 22 de juny de 2022)

A partir del dia 7 de setembre de 2022, heu de consultar els horaris i l'aulari actualitzats a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Direcció Creativa en Publicitat i Relacions Públiques
Menció en Direcció Estratègica en Publicitat
Menció en Direcció Estratègica en Relacions Públiques

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Màrqueting i Gestió Documental (anual)
- Història de la Comunicació
- Estructura Social i Sociologia del Consum
- Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola
- Economia Aplicada i de l'Empresa
- Tecnologies i Comunicació Persuasiva
- Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació
- Estructura de la Comunicació
- Expressió Escrita, Oral i Audiovisual
- Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques (anual)
- Teoria i Estructura de la Publicitat
- Disseny en Publicitat i Relacions Públiques
 - Teories de la Comunicació
- Psicologia de la Percepció Aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques
- Teoria i Estructura de les Relacions Públiques
- Creativitat Publicitària
 - Sistemes Publicitaris Contemporanis
- Mètodes de Recerca en Comunicació Persuasiva
3r curs 4t curs
- Projectes Publicitaris i de Relacions Públiques (anual)
- Processos i Tècniques Creatives
- Comunicació de les Organitzacions
- Direcció de Comptes
- Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques
- Redacció Publicitària i de les Relacions Públiques
- Màrqueting Estratègic i Operatiu
- Planificació de Mitjans
- Producció Audiovisual Publicitària
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes (*) 


(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits. 

Per a obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari.
 

Menció en Direcció Creativa en Publicitat i Relacions Públiques Menció en Direccio Estratègica en Publicitat Menció en Direcció Estratègica en Relacions Públiques
- Fotografia Publicitària
- Creativitat Audiovisual
- Creativitat Gràfica
- Direcció d'Art
- Book Creatiu
- Recerca de Mercats i del Consumidor
- Estratègia Digital
- Estratègia de Mitjans Publicitaris
- Sistemes d'Informació en Màrqueting
- Tècniques de Negociació i Lideratge
- Administració i Direcció d'Empreses Publicitàries i de les Relacions Públiques i l'Emprenedoria
- Recerca de Mercats i del Consumidor
- Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques
- Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques
- Gabinets de Comunicació
- Administració i Direcció d'Empreses de Relacions Públiques
- Relacions Públiques en Sectors Específics
- Recerca de Mercats i del Consumidor
- Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques


 

Desprogramació d'assignatures

Taula de docència alternativa