Accés Grau en Enginyeria en Organització Industrial

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,2)
6,160
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Als alumnes que han cursat alguns dels CFGS se'ls podran reconèixer entre 18 i 55 crèdits. Consulteu el document explicatiu aquí.

Codi de preinscripció

21022

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per les matemàtiques i per la física.
 • Coneixements bàsics d'informàtica.
 • Facilitat per al càlcul.
 • Sentit pràctic, d'organització i de mètode.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Visió espacial i atenció al detall.
 • Bona habilitat manual.
 • Interès per la recerca.
 • Coneixements d'anglès.
S'aconsella tenir un bon nivell de matemàtiques i física.

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l’anivellament de coneixements previs.

Durant el primer semestre, s'ofereix un curs de reforç: Càlcul bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2h setmanals.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).