Professorat Grau en Enginyeria en Organització Industrial

Coordinació i equip de coordinació

Miquel Àngel Amer i Boixareu

Professorat

Professorat de la titulació