Grau en Enginyeria en Organització Industrial

Presentació

El Grau en Enginyeria d'Organització Industrial prepara professionals competents en materials i processos de fabricació, en la planificació estratègica i tàctica per crear una fabricació competitiva, i en l'ús d'estadístiques, simulacions i tecnologies de la informació, així com en administració i direcció d'empresa, finances i gestió de recursos humans.

La finalitat és formar persones que puguin dissenyar, desenvolupar, implementar i millorar els sistemes integrats que inclouen persones, materials, informació, equipament i energia de forma alineada amb la estratègia de l'empresa.

El grau continua la tradició de les enginyeries de l'àmbit industrial combinant competències pròpies de l'enginyeria amb les de gestió, la qual cosa permet configurar un perfil professional de gran polivalència per a l'empresa. Alhora, inclou l'aportació específica de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

L’estudiant desenvolupen un gran nombre de pràctiques en laboratoris, amb equipaments d'última generació i programes de disseny i simulació diversos. Es mantenen convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi per a la formació de l'alumnat i es fa un seguiment personalitzat en el progrés dels estudis de l'alumnat.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per les matemàtiques i per la física.
 • Coneixements bàsics d'informàtica.
 • Facilitat per al càlcul.
 • Sentit pràctic, d'organització i de mètode.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Visió espacial i atenció al detall.
 • Bona habilitat manual.
 • Interès per la recerca.
 • Coneixements d'anglès.
S'aconsella tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals són:

 • Direcció general d'empreses, especialment empreses industrials o de serveis amb un contingut tecnològic rellevant.
 • Direcció d'operacions en empreses industrials
 • Organització i gestió de la producció i de les operacions.
 • Organització i gestió de xarxes logístiques.
 • Gestió de distribució física (magatzems i transports).
 • Gestió de compres i aprovisionaments.
 • Gestió de qualitat, seguretat i medi ambient.
 • Gestió de tecnologia i innovació tecnològica.
 • Gestió de sistemes de la informació.
 • Gestió de l'organització.
 • Administració pública, especialment en les àrees de promoció industrial i tecnològica i R+D+I.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadors:
Miquel Àngel Amer i Boixareu
Alfonso Antonio Hernández Vivanco

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial i orientació

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Calendari acadèmic 2018-2019

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit)
http://www.euss.es/
Campus de Barcelona
Codi de preinscripció: 21022
60 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 112,07 euros
Beques específiques: Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

Inici de classes: Setmana presemestral (només alumnes nous): 10/09/2018
Inici de curs (tots): 17/09/2018
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet. Possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria en Organització Industrial
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició