Accés Grau en Disseny

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 20-21

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Cultura Audiovisual (0,2)
 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Disseny (0.2)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Física (0,2)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Llatí (0,2)
 • Matemàtiques (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
5,000

Codi de preinscripció

21015

Perfil de l’estudiant

Aquests estudis s'adrecen a qualsevol estudiant, independentment del batxillerat que hagi cursat. No obstant això, algunes habilitats faciliten el desenvolupament d'aquests estudis, entre les quals destaquen la creativitat i la imaginació, la sensibilitat artística, la inquietud per les noves tecnologies, la valoració de la innovació, les habilitats tècniques, la capacitat d'observació i la facilitat per a la representació visual.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).