Accés Grau en Disseny

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS(*)

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Disseny (0.2)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.1)
 • Física (0,2)
 • Fonaments Artístics (0,2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Llengua i Cultura Llatines (0,2)
 • Matemàtiques (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,1)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0,2) 

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es poden convalidar des de 12 fins a 48 crèdits de la titulació als alumnes que accedeixen a aquests estudis des d'alguns dels CFGS.
Més informació.

Codi de preinscripció

21015

Perfil de l’estudiant

Aquests estudis s'adrecen a qualsevol estudiant, independentment del batxillerat que hagi cursat. No obstant això, algunes habilitats faciliten el desenvolupament d'aquests estudis, entre les quals destaquen la creativitat i la imaginació, la sensibilitat artística, la inquietud per les noves tecnologies, la valoració de la innovació, les habilitats tècniques, la capacitat d'observació i la facilitat per a la representació visual.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).